Publicerat 28 april, 2021

JM rapporterar lägre intäkter och resultatet i första kvartalet, ökat antal sålda och byggstarter (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Bostadsutvecklaren JM redovisar lägre intäkter och resultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget ökade antalet sålda och byggstartade bostäder i kvartalet.
Siffrorna gäller segmentsredovisningen.

Nettoomsättningen sjönk 12,5 procent till 3 337 miljoner kronor (3 814).

Rörelseresultatet blev 406 miljoner kronor (483), med en rörelsemarginal på 12,2 procent (12,7).

Resultatet före skatt var 390 miljoner kronor (462).

Resultatet efter skatt blev 309 miljoner kronor (364), en minskning med 15,1 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,40 kronor (5,20), vilket innebär en minskning med 15,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 92 miljoner kronor (188).

Antal sålda bostäder ökade till 1 261 (805) och produktionsstarterna ökade till 927 (637) i första kvartalet. Antal bostäder i pågående produktion var 7 485 (7 583) per den 31 mars.

- Vi hade en fortsatt stark efterfrågan under inledningen av året med mycket god försäljning på samtliga våra marknader vilket också har inneburit en god nivå av produktionsstartade bostäder. Våra digitala lösningar i kundarbetet har fortsatt fungerat mycket väl. Intäkter och resultat dämpas av de lägre start- och prisnivåerna för projekt startade i Stockholm under de senaste åren. Ledtiden är flerårig i JM:s affär mellan bostadsmarknadens utveckling, försäljningspriser, produktionsstarter och genomslaget i resultaträkningen.Utbudet av nyproducerade bostäder på marknaden har minskat i Stockholm och i övriga Sverige under det första kvartalet 2021, samtidigt som transaktionsvolymen har fortsatt att öka, kommenterar vd Johan Skoglund i delårsrapporten.

- Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen av bostäder på samtliga våra marknader. Detta ger fortsatt bra förutsättningar för produktionsstarter av bostäder och stabilt kassaflöde framöver. Förutsatt att marknaden är fortsatt positiv vidhålls bedömningen om goda möjligheter att nå en ökad nivå produktionsstarter under 2021 jämfört med 2020, utifrån planförutsättningarna i byggrättsportföljen, med tyngdpunkt under andra halvåret, fortsätter Johan Skoglund.

- Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka finansiella ställning ger oss handlingsfrihet. Balansräkningen medger både tillväxt i JM:s affär och stabil värdeöverföring till aktieägarna. De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är fortsatt goda för en positiv utveckling av vår affär. Jag ser året an med tillförsikt och har förväntan om en god utveckling i vår affär under 2021, avslutar Johan Skoglund.

JM, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning3 3373 814-12,5%
Rörelseresultat406483-15,9%
Rörelsemarginal12,2%12,7%
Resultat före skatt390462-15,6%
Nettoresultat309364-15,1%
Resultat per aktie, kronor4,405,20-15,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet92188-51,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]