Publicerat 2 februari, 2022

JM rapporterar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet, höjer utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Bostadsutvecklaren JM redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning. Siffrorna avser segmentsredovisningen.

Intäkterna sjönk 10,2 procent till 4 068 miljoner kronor (4 530).

Rörelseresultatet blev 755 miljoner kronor (789), med en rörelsemarginal på 18,6 procent (17,4).

Resultatet före skatt var 741 miljoner kronor (770).

Resultatet efter skatt blev 652 miljoner kronor (643), en ökning med 1,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 9,40 kronor (9,20), vilket innebär en ökning med 2,2 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 13,50 kronor per aktie (12,75), en höjning med 5,9 procent.

Antalet sålda bostäder var 969 (1 623) och antalet produktionsstartade bostäder var 1 428 (976) i fjärde kvartalet. Antalet bostäder i pågående produktion var 8 094 (7 976) vid åsskiftet.

JM bedömer att den underliggande efterfrågan på bostäder på bolagets marknader är fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen på samtliga marknader. Detta ger fortsatt bra förutsättningar för produktionsstarter av bostäder och stabilt kassaflöde framöver.

JM produktionsstartade 3 972 bostäder under 2021 och överträffade därmed sitt mål om 3 800 produktionsstarter för 2021. Ökad nivå på produktionsstarter är prioriterat för att möta den höga efterfrågan på JM:s bostäder.

- De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är goda för vår affär där jag har förväntan om fortsatt god utveckling under 2022, kommenterar Johan Skoglund, vd och koncernchef i JM i bokslutet.

JM, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning4 0684 530-10,2%
Rörelseresultat755789-4,3%
Rörelsemarginal18,6%17,4%
Resultat före skatt741770-3,8%
Nettoresultat6526431,4%
Resultat per aktie, kronor9,409,202,2%
Utdelning per aktie, kronor13,5012,755,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]