Publicerat 8 december, 2020

JM överför hyresrättsbostäder till nybildat joint venture-bolag, reavinst på 170 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren JM har tecknat avtal med Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, om ett gemensamt ägt bolag, joint venture, inför långsiktigt ägande av hyresrättsfastigheter som i första hand är upplåtna på tomträtt. Det framgår av ett pressmeddelande.

JM kommer att ha en ägarandel om 20 procent i det nybildade bolaget. I samband med bildandet av bolaget överlåter JM hyresrättsfastigheter med ett marknadsvärde om 1 060 miljoner kronor som innebär ett resultat om 170 miljoner kronor och ett positivt kassaflöde om 980 miljoner kronor som redovisas under det fjärde kvartalet 2020.

Motivet till den etablerade strukturen är att möjliggöra utökad satsning på hyresrättsbostäder genom att tillskjuta kapital i det långsiktiga ägandet samtidigt som denna del av JMs bostadsaffär hålls kapitaleffektiv. Därigenom kan JM allokera mer kapital till utveckling av hyresrättsbostäder i takt med att nya investerings- och utvecklingsmöjligheter ges.

I samband med överlåtelsen av fastigheter och bildandet av det nya bolaget realiseras ett resultat för JM om 170 miljoner kronor och ett kassaflöde om 980 miljoner kronor. JM:s investering i det nya bolaget uppgår till 80 miljoner kronor. Bolaget kommer att ha en ändamålsenlig kapitalstruktur med eget och lånat kapital.

JM ansvarar för driften av bolaget och fastigheterna samt utveckling av nya fastigheter som långsiktigt placeras i det nya bolaget. Bolagets första investering utgörs av 418 hyresrättsbostäder, som består av följande tillgångar:
* Tomträtten till fastigheterna Stockholm Träsliperiet 6 och Stockholm Stämplaren 5 i Stureby, Stockholm, totalt 187 hyresrättsbostäder
* Tomträtten till fastigheterna Stockholm Gröna Rutan 3 och Stockholm Gustafs Skål 1 i Bredäng, Stockholm, totalt 138 hyresrättsbostäder
* Tomträtten till fastigheten Sicklaön 40:21 i Sickla, Nacka, totalt 93 hyresrättsbostäder.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]