Publicerat 13 juli, 2021

JM ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Bostadsutvecklaren JM redovisar ökad omsättning och högre resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 1,6 procent till 3 719 miljoner kronor (3 662).

Rörelseresultatet blev 609 miljoner kronor (357), med en rörelsemarginal på 16,4 procent (9,7). Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 167 miljoner kronor (0) ingår i resultatet.

Resultatet före skatt var 594 miljoner kronor (340).

Resultatet efter skatt blev 503 miljoner kronor (266). Resultat per aktie hamnade på 7,2 kronor (3,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 792 miljoner kronor (404).

Antalet sålda bostäder ökade till 1 210 (642).

"Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka finansiella ställning ger oss handlingsfrihet. Balansräkningen medger både tillväxt i JMs affär och stabil färdeöverföring till aktieägare", uppger vd Johan Skoglund.

Skoglund ser goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling under 2021.

"De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är fortsatt goda för vår affär där jag har fortsatt förväntan om en god utveckling under 2021", fortsätter han.

JM, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning3 7193 6621,6%
Rörelseresultat60935770,6%
Rörelsemarginal16,4%9,7%
Resultat före skatt59434074,7%
Nettoresultat50326689,1%
Resultat per aktie, kronor7,23,889,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet79240496,0%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]