Publicerat 12 juli, 2022

JM ökar omsättning men minskar vinsten (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Bostadsutvecklaren JM ökade omsättningen men minskade vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 1,9 procent till 3 790 miljoner kronor (3 719).

Antal sålda bostäder uppgick till 732 (1 210) och produktionsstarterna uppgick till 719 (800).

Rörelseresultatet blev 432 miljoner kronor (609), med en rörelsemarginal på 11,4 procent (16,4).

Resultatet före skatt var 418 miljoner kronor (594).

Resultatet efter skatt blev 331 miljoner kronor (503). Resultat per aktie hamnade på 4,90 kronor (7,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -525 miljoner kronor (792).

"Trots en ökande osäkerhet i omvärlden till följd av det pågående kriget i Ukraina, samt en ökande inflation under våren, hade vi en fortsatt stabil efterfrågan till goda prisnivåer på samtliga våra marknader. Vid utgången av andra kvartalet hade vi en mycket hög andel, 74 procent, av bostäderna i pågående produktion som var bokade eller sålda", uppger JM-chefen Johan Skoglund i rapporten.

Makrosituationen har enligt honom ändrat förutsättningarna. På den svenska bomarknaden har kunderna blivit avvaktande och utbudet på successionsmarknaden har ökat samtidigt som nyproduktionsdelen är historiskt låg och kostnadsinflation fortsätter i den trend som noterats de senaste kvartalen.

I Norge är efterfrågan mer stabil och priserna fortsätter att öka. Samtidigt är kostnadsinflationen värre, vilket påverkar även JMs projekt.

Även i Finland är situationen mer stabil och priserna stabila. Däremot har kriget i Ukraina haft en påverkan på konsumenternas framtidstro.

JM konstaterar att det finns förutsättningar för fortsatta produktionsstarter på samtliga marknader. En ökad nivå av produktionsstarter är också ett högt prioriterat mål för bolaget. JM förväntar sig också en högre nivå av produktionsstarter under det andra halvåret, såväl i Stockholm som hela koncernen.

I Stockholm upplevde man en avvaktande marknad under slutet av kvartalet.

Skoglund avslutar sitt vd-ord med att ta upp att bolagets balansräkning gör det möjligt att fortsätta växa samt återköpa egna aktier. Han tror på en fortsatt god utveckling under resterande del av 2022 givet att marknaden är relativt stabil.

JM, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning3 7903 7191,9%
Rörelseresultat432609-29,1%
Rörelsemarginal11,4%16,4%
Resultat före skatt418594-29,6%
Nettoresultat331503-34,2%
Resultat per aktie, kronor4,907,2-31,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet-525792

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]