Publicerat 3 februari, 2021

JM ökade rörelseresultatet mer än väntat i fjärde kvartalet

Bostadsutvecklaren JM redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet. Utdelningen föreslås att höjas.

Omsättningen steg 5,1 procent till 4 530 miljoner kronor (4 311). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 527.

Rörelseresultatet blev 789 miljoner kronor (559), väntat rörelseresultat var 655. Rörelsemarginalen var 17,4 procent (13,0).

Resultatet före skatt var 770 miljoner kronor (541).

Resultatet efter skatt blev 643 miljoner kronor (442).

Resultat per aktie hamnade på 9,20 kronor (6,30).

I utdelning föreslås 12,75 kronor (12,50), väntat 12,90.

JM, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning4 5304 5270,1%4 3115,1%
Rörelseresultat78965520,5%55941,1%
Rörelsemarginal17,4%14,5%13,0%
Resultat före skatt77054142,3%
Nettoresultat64344245,5%
Resultat per aktie, kronor9,206,3046,0%
Utdelning per aktie, kronor12,7512,90-1,2%12,502,0%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]