[ Annons ]

JM och Skanska förvärvar markområdet där Täby Galoppbana nu ligger. Detta genom förvärv av vardera 50 procent i Svensk Galopp Fastighets AB.
Publicerat 27 maj, 2011

JM och Skanska köper Täby Galopp

JM och Skanska förvärvar markområdet där Täby Galoppbana nu ligger. Detta genom förvärv av vardera 50 procent i Svensk Galopp Fastighets AB.

[ Annons ]

Den initiala köpeskillingen för samtliga aktier i Svensk Galopp Fastighets AB uppgår till 200 miljoner kronor med betalning fördelad över 15 månader. Därutöver redovisas latent skatt om 71 miljoner kronor hänförligt till initial köpeskilling.

Ytterligare köpeskillingar kommer att fastställas och utbetalas i takt med att detaljplaner erhålls och produktionsstarter sker. Sammantagen projekttid bedöms till 15-20 år.

Markområdet omfattar cirka 50 hektar och, enligt översiktsplanen, en helt ny stadsdel med totalt cirka 4 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud. Innan det formella planarbetet påbörjas kommer ett visionsarbete att genomföras tillsammans med Täby kommun.

– Vi vet av erfarenhet att det här är ett av Stockholms mest efterfrågade bostadslägen. Därför känns det extra spännande att, tillsammans med Täby kommun och Skanska, utveckla en helt ny stadsdel här, säger Johan Skoglund VD på JM

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]