Publicerat 28 april, 2021

JM minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Bostadsutvecklaren JM redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 12,5 procent till 3 337 miljoner kronor (3 814).

Rörelseresultatet blev 406 miljoner kronor (483), med en rörelsemarginal på 12,2 procent (12,7).

Resultatet före skatt var 390 miljoner kronor (462).

Resultatet efter skatt blev 309 miljoner kronor (364), en minskning med 15,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,40 kronor (5,20), vilket innebär en minskning med 15,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 92 miljoner kronor (188).

JM, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning3 3373 814-12,5%
Rörelseresultat406483-15,9%
Rörelsemarginal12,2%12,7%
Resultat före skatt390462-15,6%
Nettoresultat309364-15,1%
Resultat per aktie, kronor4,405,20-15,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet92188-51,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]