Publicerat 28 januari, 2021

JM köper fastighet av Kungsleden för 120 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren JM köper fastigheten Västerås Isolatorn 12 med blivande bostadsbyggrätter från Kungsleden. Affären landar på 120 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Fastigheten omfattar i dag cirka 12 000 kvadratmeter vakanta industribyggnader. Kungsleden har framgångsrikt drivit en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde. Priset före avdrag är 4 100 kronor per kvadratmeter.

Den nya detaljplanen som är ute för granskning medger omkring 36 000 kvadratmeter bostäder samt 1 000 kvadratmeter förskola. Köparen övertar ansvaret för marksanering samt rivning av befintliga industribyggnader. Priset efter samtliga avdrag uppgår till 102 miljoner kronor.

Frånträde av fastigheten äger rum vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i andra kvartalet 2021. Den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas uppgå till 7 miljoner kronor.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]