Publicerat 27 oktober, 2020

JM kallar till extra stämma den 23 november för att besluta om utdelning

Aktieägarna i bostadsutvecklaren JM kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Styrelsen förslår att stämman beslutar om en andra utdelning för 2019 på ytterligare 6,25 kronor per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 25 november, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning tisdagen den 24 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]