Publicerat 20 maj, 2020

JM får erinran av FI och föreläggande att redovisa enligt IFRS 10 (uppdatering)

Bostadsutvecklaren JM får en erinran av Finansinspektionen som förelägger företaget att rätta i kommande finansiella rapporter. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

Bolaget har brutit mot den internationella redovisningsstandarden IFRS 10 i sin koncernredovisning för 2017 genom att inte konsolidera bostadsrättsföreningar under den så kallade produktionsfasen, skriver FI som bedömer att avvikelserna har varit väsentliga.

Rättelsen ska vara genomförd senast i bolagets halvårsrapport för 2020.

I ett eget pressmeddelande uppger JM att någon sanktionsavgift inte har kommit fråga.

"JM kommer att analysera Finansinspektionens beslut och återkommer med bolagets ställningstagande", framgår det.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]