Foto: Jernhusen
Publicerat 28 april, 2020

Jernhusens stöttar med hyressänkning

Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor för att stötta hyresgäster under coronakrisen. Stödet innefattar bland annat en hyressänkning på upp till 50 procent under årets andra och tredje kvartal.

De insatser som Jernhusen presenterar sträcker sig längre i tid och omfattar fler hyresgäster de hyresrabatter som regeringen beslutat om. Enligt Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen, vill man hjälpa de verksamheter som drabbats allra hårdast av krisen.

– Som ägare och förvaltare av de flesta av landets järnvägsstationer vill vi göra så mycket vi kan för att minska den ekonomiska smällen för våra hyresgäster. Kaféer, restauranger, hotell och butiker på järnvägsstationerna tillhör de företag som drabbas allra hårdast av coronakrisen, säger hon i ett uttalande.

[ Annons ]

Det hyresstöd som regeringens beslutat om gäller under årets andra kvartal, och för vissa branscher, såsom butiker, restauranger, kaféer och hotell. Staten finansierar hälften, upp till 50 procent om fastighetsägaren står för den resterande hälften. Stödet från regeringen till hyresrabatter omfattar cirka 20 miljoner kronor för Jernhusens hyresgäster.

– Den statliga hyresrabatten är bra, men hyresgästerna på våra stationer behöver mer. När vardagen återvänder ska de kunna välkomna tågresenärerna med bra service i en trygg miljö. Vårt arbete nu syftar till att våra hyresgäster ska ha goda förutsättningar för sin verksamhet även på längre sikt, säger Kerstin Gillsbro.

Hon anser att även andra typer av hyresgäster än de som nämns av regeringen behöver stöd under coronakrisen.

– Tågföretagen och andra företag som är nödvändiga för en fungerande tågtrafik har nu kraftigt minskade intäkter. Därför ger vi rabatter på den fasta hyran upp till 50 procent för alla hyresgäster som är starkt påverkade av det minskade trafikflödet på järnvägen, oavsett om de omfattas av regeringens stöd eller inte. Totalt bedömer vi att vi ger rabatter och andra lättnader till mer än 400 kunder, säger Kerstin Gillsbro.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]