Henrik Fontin, HR- och kommunikationschef på Jernhusen. Foto: Jernhusen.
Publicerat 6 maj, 2020

Jernhusen vinner pris som mest attraktiv arbetsgivare

För tredje året i rad har Jernhusen fått bäst resultat i Nyckeltalsinstitutets attraktiva arbetsgivarindex (AVI). Mellanskog var bäst i kategorin mest jämställda arbetsvillkor och Peab vinner pris i kategorin bäst hälsoindex.

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande organisationerna i landet. Resultatet baseras på index som är genererade från drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. För Jernhusen blev det vinst för tredje året i rad.

– Det känns fantastiskt skoj att vi för tredje året i rad får det bästa resultatet i AVI och att vi 2019 förbättrar oss ännu mer. AVI hjälper oss att få en objektiv bild med faktiska nyckeltal och vi får koll på våra framsteg och vilka utmaningar vi behöver ta tag i, säger Henrik Fontin, HR-och kommunikationschef på Jernhusen, i en kommentar.

[ Annons ]

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar.

Bäst i kategorin mest jämställda arbetsvillkor blev Mellanskog, och bäst hälsoindex tilldelades Peab.

Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Här är organisationerna i topp:

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Mellanskog

3. Bäst Hälsoindex: Peab

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]