Publicerat 26 april, 2022

Jernhusen ökade förvaltningsresultatet i första kvartalet

Statliga fastighetsbolaget Jernhusen redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 315 miljoner kronor (300), en ökning med 5,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 225 miljoner kronor (218), en ökning med 3,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 176 miljoner kronor (171), en ökning med 2,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 661 miljoner kronor (370).

Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 326 miljoner kronor (139) och värdeförändringar på finansiella instrument med 160 miljoner kronor (60).

Resultatet efter skatt blev 526 miljoner kronor (297), en ökning med 77,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 131 kronor (74), vilket innebär en ökning med 77,0 procent mot föregående år.

Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 1,6 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på projektresultat från utvecklingsprojekt.

"Första kvartalet 2022 kännetecknas av ökade fastighetsintäkter, ett ökat förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar. En anledning är covid 19-restriktionernas slopande, vilket medfört att resenärsflödena tagit ett rejält kliv uppåt vilket gagnat verksamheterna på Jernhusens stationer och även medfört en positiv utveckling sett till uthyrningen av lokaler. Jernhusen har också fortsatt öka den hållbara finansieringen genom emissioner av gröna obligationer", skriver bolaget i delårsrapporten.

Jernhusen, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter3153005,0%
Driftöverskott2252183,2%
Förvaltningsresultat1761712,9%
Resultat före skatt66137078,6%
Nettoresultat52629777,1%
Resultat per aktie, kronor1317477,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]