Publicerat 27 januari, 2022

Jernhusen ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Statliga fastighetsbolaget Jernhusen redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 310 miljoner kronor (301), en ökning med 3,0 procent mot föregående år. De totala fastighetsintäkterna ökade till 403 miljoner kronor (373).

Driftnettot ökade till 227 miljoner kronor (178), en ökning med 27,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 176 miljoner kronor (126), en ökning med 39,7 procent mot föregående år. Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 937 miljoner kronor (91) och värdeförändringar på derivat med 32 miljoner kronor (23).

Resultatet före skatt var 1 144 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 949 miljoner kronor (190), en ökning med 399,5 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår årsstämman 2022 en utdelning på 390 miljoner kronor, vilket motsvarar 70 procent av utdelningsbart resultat.

Jernhusen, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter3103013,0%
Driftöverskott22717827,5%
Förvaltningsresultat17612639,7%
Resultat före skatt1 144
Nettoresultat949190399,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]