Publicerat 22 oktober, 2020

Jernhusen minskar resultatet – har dialog med flera hyresgäster

Statliga Jernhusen, som förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen, redovisar något högre hyresintäkter men ett minskat driftsöverskott under årets tredje kvartal.

Hyresintäkterna uppgick till 307,9 miljoner kronor (306,5), en ökning med 0,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 225,9 miljoner kronor (232,8), en minskning med 3,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 134,4 miljoner kronor (192,5).

Resultatet efter skatt blev 112,0 miljoner kronor (169,5), en minskning med 33,9 procent mot föregående år.

Hittills i år har avtalade rabatter ihop med minskad omsättningshyra och andra rörliga intäkter påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 140 miljoner kronor, varav 25 miljoner i tredje kvartalet. Även värdet på fastigheterna har påverkats negativt med 456 miljoner i år, varav 40 miljoner i senaste kvartalet.

"Vi ser att flera hyresgäster i stationerna kommer att ha det fortsatt ansträngt och har en tät dialog med dem för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt samarbete, vilket i vissa fall kan innebära ytterligare rabatter. För vissa hyresgäster kan det också innebära att de inte kommer att kunna betala sin hyra, vilket kan leda till ökade hyresförluster och vakanser. Vår bedömning är dock att påverkan på resultatet under kommande kvartal kommer att vara mindre än hittills i år", uppger vd Kerstin Gillsbro.

Jernhusen, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter307,9306,50,5%
Driftöverskott225,9232,8-3,0%
Resultat före skatt134,4192,5-30,2%
Nettoresultat112,0169,5-33,9%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]