Publicerat 28 januari, 2021

Jernhusen minskade resultatet kraftigt under 2020 till följd av coronakrisen

Statliga Jernhusen, som förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen, minskade resultatet kraftigt under 2020 till följd av coronakrisen.

Fastighetsintäkterna uppgick till 1 446 (1 622) miljoner kronor, en minskning med 11 procent till följd av lämnade hyresrabatter, lägre rörliga intäkter och sänkt bedömning av utfallet för omsättningshyror till följd av coronakrisen.

Rörelseresultatet uppgick till 298 (1 496) miljoner kronor. Resultatförändringen beror framförallt på negativa värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år.

Coronakrisen påverkade årets resultat negativt med 600 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas med hänvisning till den stora påverkan från coronakrisen på bolagets resultat och hyresgästernas verksamhet samt osäkerhet inför framtiden.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]