Publicerat 26 april, 2021

Jernhusen minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Statliga Jernhusen redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Hyresintäkterna uppgick till 300 miljoner kronor (319). Bolaget lämnade hyresrabatter på 9 miljoner kronor relaterat till coronapandemin.

”Lämnade rabatter och minskade rörliga intäkter drog ned vårt resultat under kvartalet och enligt vår bedömning rör det sig om cirka 50 miljoner kronor som det har påverkat. Coronakrisen har pågått längre än vad vi har kunnat föreställa oss, men vi tror på en snabb återhämtning när samhället öppnar upp igen och då kommer järnvägen och det kollektiva resandet ha en nyckelroll”, säger vd Kerstin Gillsbro.

Driftnettot uppgick till 218 miljoner kronor (223).

Förvaltningsresultatet uppgick till 171 miljoner kronor (176), en minskning med 2,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 370 miljoner kronor (77).

Resultatet efter skatt blev 297 miljoner kronor (64), och per aktie 74 kronor (15).

Jernhusen har satt nya mål som bland annat innefattar en lönsam tillväxt och att man ska vara klimatneutrala till 2045. Bolagets klimatpåverkan ska vara halverad redan till 2030.

Jernhusen, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter300319-6,0%
Driftöverskott218223-2,2%
Förvaltningsresultat171176-2,8%
Resultat före skatt37077380,5%
Nettoresultat29764364,1%
Resultat per aktie, kronor7415393,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]