[ Annons ]

Jernhusen köper Höglandsterminalen i Nässjö av Nässjö kommun och Transab. Nässjö är en stor järnvägsknutpunkt där sex järnvägslinjer möts. Terminalen ska nu utvecklas enligt Jernhusens terminalkoncept för moderna och effektiva kombiterminaler.
Publicerat 25 maj, 2011

Jernhusen köper Höglandsterminalen i Nässjö

Jernhusen köper Höglandsterminalen i Nässjö av Nässjö kommun och Transab. Nässjö är en stor järnvägsknutpunkt där sex järnvägslinjer möts. Terminalen ska nu utvecklas enligt Jernhusens terminalkoncept för moderna och effektiva kombiterminaler.

Höglandsterminalen ligger strategiskt rätt vid södra stambanan och har under den senaste tiden successivt ökat sina volymer och flera intressanta affärsupplägg diskuteras för att fortsätta denna positiva trend.

[ Annons ]

– Transab och Nässjö kommun har utvecklat Höglandsterminalen på ett mycket bra sätt och den har stor potential. Köpet är strategiskt rätt utifrån vår målsättning att erbjuda marknaden ett nätverk av kombiterminaler som är öppna för alla aktörer, säger Olle Huusko, affärsområdeschef på Jernhusen.

Nässjö kommun och Jernhusen har utöver den nyss nämnda affären också ingått ett samarbetsavtal. Gemensamma satsningar på utveckling av terminalens infrastruktur och marknadsföring ska skapa ännu effektivare verksamhet.

– Det känns mycket bra att Jernhusen nu tar över terminalen i Nässjö i syfte att utveckla den vidare. Kommunens utgångspunkt har varit att hitta en långsiktig ägare som är beredd att investera i en öppen terminal och som har kapacitet att vara en stark samverkanspart till hamnar, rederier, tågoperatörer och varuägare. Jag är mycket nöjd med denna affär och ser också fram emot utökad samverkan och medfinansiering från Trafikverket och EU i den kommande investeringen, säger kommunalråd Bo Zander.

För att säkerställa kontinuitet och lokal förankring väljer Jernhusen att fortsätta med Transab som terminaloperatör.

– Det känns oerhört skönt att få in en stor aktör som ägare till terminalen. Jernhusen som terminalägare och Transab som terminaloperatör skapar den kraft som krävs för att fortsätta utvecklingen som pågått här sedan 2004. Med Jernhusen som terminalägare får vi en bättre tillgång till deras terminalnät vilket skapar ökade förutsättningar att hitta nya samarbetspartners samt nya transportupplägg till järnvägen och Höglandsterminalen, säger Pär Aronsson, vd på Höglandsterminalen

Den totala investeringen i Nässjö, från de olika aktörerna, uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]