[ Annons ]

Jernhusens resultat hittills i år är 300 miljoner kronor mindre än i fjol. Men efter årsskiftet räknar bolaget med större flöden genom sina stationer, och starkare efterfrågan på depåtjänster tack vare ett uppsving för tågtrafiken.
Publicerat 24 oktober, 2013

Jernhusen backade 300 miljoner kronor

Jernhusens resultat hittills i år är 300 miljoner kronor mindre än i fjol. Men efter årsskiftet räknar bolaget med större flöden genom sina stationer, och starkare efterfrågan på depåtjänster tack vare ett uppsving för tågtrafiken.

Antalet personresor och mängden transporterat gods med tåg ökar och efter årsskiftet blir det fler tågoperatörer och fler tågavgångar än idag. Dessa positiva händelser innebär större flöden genom Jernhusens stationer och starkare efterfrågan på depåtjänster. I delårsrapporten för januari-september flaggar bolagets vd för stora satsningar framåt.

[ Annons ]

– Vi fortsätter satsa både i förvaltning och projekt, vilket ska förbättra för våra kunder och resenärer nu och framåt. Projekten är en viktig del av vår långsiktiga strävan att förbättra svensk järnvägsinfrastruktur och vi måste ständigt vara lyhörda för att vi ska kunna utveckla vårt erbjudande vidare, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Rörelseresultatet för årets första nio månaderna uppgick till 296 miljoner kronor, jämfört med 343 miljoner kronor föregående år. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med åtta procent och rörelseresultat med tolv procent. Jernhusen fortsätter arbetet med att få bättre balans mellan kostnader och intäkter.

Under den redovisade perioden uppgick fastighetsintäkterna till 824 (845) miljoner kronor. Minskningen beror bland annat på avyttringen av Kungsbrohuset i Stockholm, och att en hotellfastighet rivits.

I jämförbart bestånd har intäkterna ökat med åtta procent, vilket beror på högre intäkter från hyror och tjänster i depåer och stationer.

Investeringar i fastigheter uppgick till 854 (726) MSEK, och periodens resultat efter skatt uppgick till 209 (503) miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]