Vy mot Barkarbystaden med Kyrkparkens dagvattendamm i förgrunden. Foto: Järfälla kommun.
Publicerat 28 september, 2016

Järfälla vill certifiera en hel stadsdel

Järfälla kommun är ute på samråd med sin hittills största detaljplan, Barkarbystaden 3, omfattande 4 000-5 000 bostäder. Ambitionen är att hela stadsdelen ska miljöcertifieras.

Genom deltagande i Sweden Green Building Councils pilotprojekt Citylab Action vill Järfälla kommun skapa förutsättningar för en framtida certifiering av den nya stadsdelen. Järfälla skulle då bli först i Sverige med att hållbarhetscertifiera en hel stadsdel.

[ Annons ]

– Det övergripande målet i kommunens översiktsplan är ett hållbart Järfälla. Ett sätt att nå det målet är att certifiera stadsdelar. Vi ser stora fördelar med den kompetensutveckling kommunen får genom deltagandet i Citylab, säger Jenny Ångman, miljöstrategisk chef Järfälla kommun.

Järfälla deltar med Barkarbystaden 3 som ett av 12 projekt i SGBC:s pilotprojekt Citylab Action. Deltagandet går ut på att få stöd av experter inom processtyrning och olika sakområden, och att dela kunskap och erfarenheter med andra medverkande stadsutvecklingsprojekt. Genom projektet höjs kommunens kompetens inom områden som till exempel ekosystemtjänster, hur segregation kan motverkas samt hur kommunen följer upp och säkerställer genomförandet. Syftet är ta fram en svensk modell för att hållbarhetscertifiera stadsdelar. Arbetet ska resultera i ett hållbarhetsprogram som ska innehålla tydliga mål för bland annat miljö, gestaltning och arkitektur.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]