[ Annons ]

Foto: André De Loisted
Publicerat 30 juli, 2012

”Jag har Sveriges mest spännande jobb"

Rötterna i forna Tjeckoslovakien och generaldirektör på Boverket i Karlskrona. Janna Valik anser att begreppet bostadsbrist inte är helt enkelt och hon medger att delar av nya PBL blev för komplicerade.

Solen skiner men som vanligt blåser vinden i Karlskrona. I blåsten står Janna Valik med ryggen mot havet. Snett bakom henne ligger Stumholmens fyr – hennes favoritplats i staden. Hon håller ett hårt grepp om kappan som vill flyga iväg och försöker samtidigt vara avslappnad inför kameran. Trots många års erfarenhet av rollen som generaldirektör har Janna Valik inte riktigt vant sig vid strålkastarljusen.

[ Annons ]

– Politiker får mycket träning i hur man ska möta pressen. Men även i en generaldirektörs roll ingår det att stå en hel del framför kameran. Jag trivs inte så bra där men det är en del av jobbet, säger Janna Valik och huttrar till.

Vi lämnar havskanten och går istället in i den gamla regementsbyggnaden där Boverkets 200 anställda har sin arbetsplats. I konferensrummet slår hon sig vant ner vid bordets kortsida.

I dagarna kom en ny rapport från Boverket om ungas boende. Utredningen visar att boendeutgifternas andel av ungdomars disponibla inkomst ökar för första gången på länge samt att efterfrågan på lägenheter långt överstiger utbudet. Janna Valik tror att man måste tänka om vad det gäller byggandet av bostäder för att komma åt problematiken kring bostadsbristen.
– Ungdomar i dag, och andra grupper i samhället, vill bo på nya sätt. Vi lever inte längre i givna konstellationer. Många vill kanske hellre dela en bostad än bo själv i en liten etta. Vi måste bygga mer långsiktigt och flexibelt.

Bostadsbristen generellt är en högst aktuell och viktig fråga anser Janna Valik. Men hon tror inte, vilket är den gängse uppfattningen, att den bara beror på att det byggs för lite.
–?Det borde byggas mer men vi vet också att Sverige bygger ungefär lika mycket som de övriga nordiska länderna med undantag för Finland.

Hon tror att svaret finns i hur man definierar begreppet bostadsbrist.
– En utredning pågår för närvarande. Den upplevda bostadsbristen är inte alltid samma sak som den verkliga. Jag tror att det rör sig om en brist på bostäder för speciella grupper och på vissa orter.

Flera röster kritiserar de många byggregler som Boverket skriver på uppdrag av riksdag och regering, och menar att med färre regler skulle det också byggas fler bostäder. Janna Valik säger att hon förstår kritiken och att reglerna i många fall fördyrar men hon tycker det är argument som man ska vara försiktig med.
– Ta till exempel studentbostäder. Om man skulle tillåta att det byggs lägenheter på åtta, nio kvadratmeter så utesluter man en stor del människor som aldrig kommer att kunna bo där.

Boverkets regler, menar Janna Valik, är utvecklade utifrån en miniminivå och är skäliga. Hon tror inte att de är en orsak till att det inte byggs tillräckligt.
– Det är inget försvar för Boverkets verksamhet, men jag anser att det är viktigt att vi har regler och sätter hög standard för bostadsbyggandet för att det ska vara långsiktigt och husen ska hålla.

Men vad kan Boverket göra för att minska bostadsbristen?
– Dels så ser vi ständigt över Boverkets regler och analyserar vad de innebär för samhället. Sedan kan vi hjälpa till att ta fram information om reglerna och göra det lätt för byggbranschen att använda dem.

Janna Valik säger att arbetet med att utveckla och förenkla reglerna sker ständigt.
– Det är ett krav från regeringen att alla myndigheter ska ta fram så enkla regler som möjligt.

Vi lämnar bostadsfrågorna för en stund och förflyttar oss till det forna Tjeckoslovakien och året 1955 då Janna Valik  föddes i staden Brno. Sedan 1948 hade det nationella kommunistpartiet makten och styrde med en repressiv politik. När landet 1968 invaderades av Warszawapaktens styrkor valde hennes familj att fly till Sverige.
– Jag minns att jag tyckte att det var väldigt tyst och det fanns knappt några människor på gatorna. Jag var väldigt beslutsam att lära mig svenska. På bara några månader pratade jag flytande.

Det är ett vansinnigt spännande uppdrag. Man får jobba med det som är viktigt för vanliga människor” Janna Valik

Tack vare språket kom hon snabbt in i samhället. På den tiden var det inte lika svårt att vara invandrare menar Janna. Då fanns det fortfarande en nyfikenhet bland svenskar, och speciellt ungdomar, inför människor från andra länder.

– De flesta tyckte att det var spännande och intressant med någon från ett annat land. Det var ingenting negativt. Jag tror att det är tuffare på många sätt att komma som invandrare idag.

Janna Valik skrattar gott när stabschefen Ingemar Lönnbom får frågan om hur hon är som chef. ”Janna är en inspirerande person som ser de bra egenskaperna hos folk”, svarar Ingemar Lönnbom.

Men trots det var flytten från Tjeckoslovakien inte lätt. Janna Valik kände sig splittrad mellan det gamla och nya hemlandet.
– Under många år kunde jag inte åka tillbaka. I Tjeckien var man på ett sätt och i Sverige på ett annat. Jag minns hur en av mina mostrar i Tjeckien brukade säga att jag var sååå lugn, medan alla i Sverige tyckte att jag var livfull och färgstark.

Den splittrade känslan var extra svår när hon var ung men nu tycker Janna Valik att hon vänt den till sin fördel.
– Jag har blivit väldigt flexibel, på gott och ont. Det är lätt för mig att hantera nya situationer och nya människor och idag känner jag mig hel. Jag är van att komma in i sammanhang där jag är udda.

Att komma från ett konfliktdrabbat land har även gett Janna Valik en annan fördel som hon tror är speciellt användbar i hennes yrkesroll.
– Om man har min bakgrund är förändring och problem en del av vardagen. Det är det normala. Därför tror inte jag att jag ser någon svårighet i förändringar.

Efter gymnasiet utbildade hon sig till socionom och arbetade många år med nyanlända flyktingar i Göteborg. Men 2004 tog hennes karriär en ny vändning. Janna Valik blev generaldirektör för Migrationsverket. Ett krävande jobb på en myndighet vars uppdrag ofta kritiserades och ifrågasattes. 2005 framkom det att anställda firat utvisningsbeslut med tårta. En händelse som skakade Migrationsverket under en lång tid och fick som följd att ett omfattande åtgärdsprogram togs fram.

2007 lämnade Janna Valik Migrationsverket och det är en period hon nu har lämnat bakom sig och helst inte vill prata om. 2008  blev hon erbjuden en ny post – generaldirektör på Boverket. Ett uppdrag som hon direkt kände passade perfekt.
– Det är ett vansinnigt spännande uppdrag. Man får jobba med det som är viktigt för vanliga människor.

Att ha medborgarna i fokus i ett annars mycket tekniskt inriktat yrke ser Janna Valik som sitt mål.
– Jag tillhör de där som tycker det är fasligt fint att arbeta i offentlig sektor. Vi jobbar på uppdrag av medborgarna.

Men Janna Valik saknade det tekniska kunnandet och till en början var det en svårighet både för henne själv och kollegorna.
– Det är klart att det fanns en viss frustration bland medarbetarna att få en chef som inte hade sakkompetensen. Men som generaldirektör kan man inte vara expert på varenda liten detalj utan måste ha kompetensen att bedöma helheten.

Nu tycker hon att de tagit sig över tröskeln.

Förra året kom den nya Plan- och Bygglagen (PBL), ett arbete som för Boverkets del gick fort och var under stor tidspress. Men Janna Valik är nöjd med resultatet. Förutom den nya lagen skapades en webbaserad kunskapsbank som ständigt uppdateras och förnyas. Där får användare av lagen konkret vägledning i hur den ska tolkas.

– Det ger oss en möjlighet att arbeta interaktivt med dem som faktiskt använder verktyget. Det är ett bra exempel på innovation inom offentlig verksamhet.

Hon tror dock inte att man bara kan driva på ny teknik.
– Det måste finnas möjlighet att få materialet tryckt också. Men den nya generationen tänker annorlunda och skaffar sig information där man är och när man behöver.

Den drygt ett år gamla lagen har inte bara fått positiva reaktioner. Syftet var att förenkla lagen och minimera handläggningstider för till exempel bygglov. Men i många fall har det blivit tvärt om – speciellt för små fastighetsägare.
– Ja, det har framkommit att det är mer komplicerat. Det är en av våra uppgifter att nu se över de delarna och framföra problemen till lagstiftarna.

Att ha en stor myndighet på en liten ort som Karlskrona är inte helt okomplicerat och för Janna Valiks del innebär det många resor till huvudstaden. För Boverket är det viktigt att ha nära kontakt med sin uppdragsgivare och det ska kännas att de är med även om de sitter en bit bort.
– När de kallar då är det bara att sätta sig på ett plan till Stockholm.

Hon fortsätter:
– Visst förlorar man en del av spontaniteten. Det är inte bara att ta en lunch eller springa över på en kopp kaffe. Men istället tror jag att man blir mer effektiv när man väl ses.

Och att vara tidseffektiv är något Janna Valik blivit en expert på. Att ha jobbat som generaldirektör på Boverket lämnar inte mycket tid över till något annat. Fritiden har ofta fått komma i andra hand och det är inget hon döljer. Men det verkar inte vara något som Janna Valik sörjer.
– Man kanske inte ska säga så här. Men jag har världens mest spännande jobb, säger hon och skrattar.

___________________________________________________

Fakta/Janna Valik

Född: 1955
Familj: Två barn
Bakgrund: Föddes i Brno i dåvarande Tjeckoslovakien och kom till Sverige som trettonåring. Utbildade sig till socionom iGöteborg och arbetade många år med nyanlända flyktingar. General-direktör för Migrationsverket åren 2004 till 2007.

___________________________________________________

Fakta/Tio frågor

Favoritmusik: Coldplay och Bruce Springsteen.
Jag själv i tre ord: Nyfiken, social och engagerad.
Det första jag gör när jag är ledig: Packar upp.
Favoritfrukost: Starkt kaffe, bröd från mitt favoritbageri, ost och ägg.
Favoritpryl: Min dator.
Det vill jag se mer av på bostadsmarknaden: Mod och flexibilitet.
Det vill jag se mindre av på bostadsmarknaden: Upprepningar.
Råd till en yngre upplaga av mig själv: Tro på din egna förmåga.
Bok jag nyss läst: ”Jag är Zlatan” av Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz.
Intressen: Umgås med familjen, läsa böcker och hålla ordning på vardagslivet.

___________________________________________________

Fakta/Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.

Kunskapsbanken: I och med den nya Plan- och bygglagen skapades också PBL kunskapsbanken. Det är ett verktyg för dig som använder lagen i din verksamhet.

Läs mer här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]