Publicerat 25 mars, 2021

Jan Barchan föreslås som nyval till styrelsen i Tre Kronor Property

Aktieägarna i fastighetsbolaget Tre Kronor Property kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 8,25 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på 2,05 kronor per aktie vid de tre första tillfällena och 2,10 kronor per aktie vid det fjärde tillfället.

Valberedningen föreslår att Bernt-Olof Gustafsson, Magnus Ros, Cecilia Widebäck West, Jenny Wärmé och Pär Nilsson ska omväljas till styrelseledamöter samt att Jan Barchan ska nyväljas till styrelseledamot. Omval föreslås av Bernt-Olof Gustafsson till styrelseordförande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]