Foto: Shutterstock
Publicerat 19 juni, 2019

Jämställt i HSB-toppen

HSB:s arbete med jämställdhet har betalat sig. Kvinnor utgör 48 procent av ledningsgrupperna och 41 procent av styrelserna, medan antalet kvinnliga vd:ar har fördubblas de fem senaste åren.

Enligt Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, är dessa siffor ett bevis på att HSB:s jämställdhetsarbete fungerar.

[ Annons ]

– Det här visar att HSB är en arbetsgivare som tillvaratar både kvinnor och mäns kompetens och ger kvinnor möjlighet att leda. Jag är övertygad om att det förbättrar vårt resultat. För oss som medlemsägd kooperation är det även viktigt att ta ett samhällsansvar och spegla samhällets sammansättning, säger hon i en kommentar.

Kvinnor inom HSB:s styrelser har även de blivit allt fler, med 41 procent kvinnor. Detta kan jämföras med börsbolag i stort, där andelen är 34.

– HSB har sedan ett par år tillbaka ett ambitiöst mångfaldsmål där personalstyrkan på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen. Jämställdhet är en väldigt viktig del i detta. Därför känns det bra att utan darr på rösten kunna säga att HSB gör fina framsteg i vårt arbete med jämställdhet, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]