Sebastian Glans, bakgrund: utvecklingsledare vid Läns-styrelsens enhet för näringslivsutveckling. Han sitter med i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Regionalt, FUR. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 30 november, 2018

”Jämställdhet krävs för att trygga kompetensen”

Om behovet av kompetens i fastighetsbranschen ska kunna säkras behövs ett aktivt jämställdhetsarbete där både utbildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar. Det är dags att ta frågan på allvar menar Sebastian Glans, utvecklingsledare inom kompetensförsörjning på Länsstyrelsen i Stockholm.

Behöver vi verkligen titta på kön, varför inte bara fler människor?

[ Annons ]

– Att det är ojämställt är en av förklaringarna till att det ser ut som det gör, men givetvis inte den enda. Det är en delförklaring att man inte har lyckats rekrytera kvinnor till utbildningar och till yrket, vilket i sig är jätteproblematiskt. Gymnasieinriktningen Fastighet är det ytterst få som väljer, och det är en utbildning som attraherar alldeles för få kvinnor.

Varför tror du att det är så?
– Det handlar om könsstereotyper och vad som traditionellt har setts som typiskt manliga yrken. Att man exponeras för de här föreställningarna är något som börjar tidigt i åldrarna. Jag kan bara tänka på mig själv i min egen fastighet. De fastighetsskötare och tekniker som jag har mött är uteslutande män.

Vad kan göras för att vända den stereotypa bilden?
– Man måste separera VVS- och fastighetsspåren på ett tydligare sätt i utbildningen. Det är helt olika kompetenser, vilket måste tydliggöras. Dessutom handlar det om att man redan i unga åldrar måste arbeta med de här frågorna. Vuxenvärlden måste säga till de yngre att det är okej att arbeta inom ett visst yrke som kanske traditionellt setts som stereotypt manligt eller kvinnligt.

[Sammanfattning]
Vad gäller saken?

Vad: Länsstyrelsen i Stockholms rapport: ”Fler kvinnor inom fastighetsbranschen – om yrkesval, jämställdhet och kompetensförsörjning”

Varför: Stora rekryteringsbehov samtidigt som könsfördelningen är sned.

Slutsats: Det är dags att inse att de båda problemen hänger samman.

Hur gör vi det?
– Det behövs fler kvinnliga förebilder. När man frågar gemene man har många dålig kännedom om vad det innebär att arbeta i fastighetssektorn. En tydligare marknadsföring av branschen i sig tror jag är viktigt. Det måste framgå att det är en attraktiv bransch att arbeta i. Och att den också är föränderlig.

Vilka hinder finns för att attrahera fler kvinnor?
– Att branschen är relativt okänd, och att de flesta, precis som jag, exponeras för fastighetsskötare och tekniker som är män. Det finns även fördomar om att det är väldigt tungt och slitsamt att arbeta inom fastighetsbranschen. Den bilden måste förändras samtidigt, som vi bör stödja det underrepresenterade könet och underlätta för kvinnor i arbetssituationen.

Hur då?
– Genom att arbeta med arbetsmiljön. En sådan enkel sak som att arbetsplatserna kan erbjuda separata omklädningsrum kan göra stor skillnad och skapa trygghet.

Många kvinnor upplever en hård jargong i branschen. Vad kan göras för att motverka den?
– Jobba med attityder. Ge fysiska förutsättningar på arbetsplatserna, men även att arbeta med värderingar och se till att alla vet om varandras lika värde. Chefen har ett ansvar för arbetsmiljön. Om man som chef själv inte besitter den kompetensen, krävs vidareutbildningar inom de här frågorna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]