[ Annons ]

Anders Fransson, vd, Lifra. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.
Publicerat 29 november, 2018

”Jag ser ingen risk för utebliven hyra”

Med flexiblare tillträdeskrav skulle fler ges chans att komma in på hyresmarknaden. Fastighetsbolaget Lifra i Malmö har tillåtit försörjnings- och etableringsstöd vid uthyrning under lång tid. Bolagets vd Anders Fransson, menar att det inte finns någon anledning att oroa sig för utebliven hyra:

 – Tvärtom! Min erfarenhet är att det inte är någon skillnad hur man sköter sitt boende beroende på om man har hög eller låg inkomst. Jag ser heller ingen risk för utebliven hyra. En välbärgad människa kan lika väl få problem i sin ekonomi, som den som har försörjnings- eller etableringsstöd. Jag vill till och med sticka ut hakan och påstå att den som får sin lägenhet utan att ha stor ekonomisk styrka ofta är mer rädd om sitt boende. De bor oftast kvar längre än de som har råd att flytta till bostadsrätt eller egna hem. Och inte minst handlar det om att ingen fastighetsägare vill att folk ska bo på gatorna. Det är inte bra för en stad. Vi vill ha en bra stad där alla har möjlighet att skaffa sig ett jobb, det vinner alla på.

[ Annons ]

Vägledning ska ge fler en chans

SABO och Fastighetsägarna har lanserat en gemensam vägledning som ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy till att vara mer anpassad till dagens inkomst- och anställningssituationer.

– Vägledningen ska bidra till att hyresvärdars uthyrningspolicyer innehåller krav som är relevanta och undviker krav som är för höga och inte på ett effektivt sätt bidrar till att säkerställa att hyran betalas i tid, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]