[ Annons ]

Tomas Tobé (M), EU-parlamentariker. Foto: Moderaterna
Publicerat 15 mars, 2022

”Jag är skeptisk till bindande renoveringskrav”

Ett trubbigt förslag som riskerar att missa ändamålet. Det säger Tomas Tobé, moderat Europaparlamentariker om EU-kommissionens förslag om miniminivåer för energiprestanda.

Tomas Tobé är den Moderata Europaparlamentariker som sitter i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE). På den posten kommer han att arbeta för att minska detaljstyrningen i förslaget från EU-kommissionen som går ut på att införa miniminivåer för energiprestanda. 

Tanken med kommissionens förslag är att alla byggnader som hamnat i de två lägsta energiklassningarna, G och F, ska renoveras senast 2033. I och mad att kommissionen även föreslagit en ny definition av de olika energiklasserna skulle det innebära tvingande krav för cirka 30 procent av byggnadsbeståndet i varje enskilt medlemsland.

[ Annons ]

Tomas Tobé motsätter sig inte ambitionen.

– Det är viktigt att minska växthusutsläppen som kommer från byggnadsbeståndet inom EU, säger Tomas Tobé.

Det är viktigt att minska växthusutsläppen som kommer från byggnadsbeståndet inom EU.

Dock menar han att denna typ av lagstiftning behöver innehålla viss flexibilitet som kan tillgodose de olika förhållandena i medlemsstaterna.

– Det är också viktigt att renoveringar utförs på ett effektivt sätt både ekonomiskt och resursmässigt, jag är därför skeptisk till kommissionens förslag om bindande renoveringskrav utan hänsyn till det övergripande byggnadsbeståndet. Förslaget riskerar, utan viss flexibilitet, att bli trubbigt och missa ändamålet, Tomas Tobé.

[Fler artiklar i temat]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]