Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 13 april, 2020

”Jag är förvånad över att regeringen höjer konfliktnivån”

Att det visat sig vara betydligt fler branscher som föreslås omfattas av hyresstödet än som tidigare kommunicerats befarar Fastighetsägarna kan leda till orealistiska förväntningar och konflikter mellan landets fastighetsägare och lokalhyresgäster.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, var försiktigt positiv efter skärtorsdagens presskonferens där Näringsminister Ibrahim Baylan i grova drag berättade hur hyresstödet till särskilt drabbade branscher ska utformas. Men efter att ha tagit del av ett förtydligande av vilka branscher som kommer att omfattas ser han problem.

[ Annons ]

– Regeringen och Ibrahim Baylan skapar orealistiska förväntningar om sänkta hyror. Jag är mycket förvånad över att regeringen höjer konfliktnivån mellan aktörerna när det vi behöver är samförstånd och ett regelverk för stödet. Det är ett gemensamt ansvar som ska tas och det duger inte att regeringen pekar på en av flera aktörer, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

På Fastighetsägarna menar man att det är problematiskt att det dröjer med klara besked om hur stora stöden till enskilda företag kan vara eller hur det i praktiken ska hanteras. – Vi är oroliga för att breddningen av verksamheter som ska omfattas innebär att förväntningarna blir orealistiska och att det statliga stödet på 5 miljarder kronor inte räcker. I flera grannländer planeras nu stödpaket som är betydligt mer omfattande och som skulle rädda många fler företag och jobb, säger Reinhold Lennebo.

Reinhold Lennebo menar att regeringen nu lägger ett stort ansvar på fastighetsägarna. En omöjlighet utan ett tydligt statligt regelverk om hur och när stödet får användas, menar han.

– Det nu beslutade stödpaketet avser hyresstöd under andra kvartalet. Det tredje kvartalet närmar sig med snabb takt och vi vet att det kommer att behövas mer stöd. Regeringen måste inse allvaret och framöver agera både snabbare och mer kraftfullt, avslutar Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]