Bostadsområdet Fossilen i Lund fick investeringsstöd 2017.
Publicerat 20 mars, 2017

”Investeringsstödet lönar sig i längden”

LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, är ett av de första bolagen i landet som fått regeringens öronmärkta investeringsstöd för att bygga hyreslägenheter med låg hyra. Bolaget gör bedömningen att stödet trots lägre hyra är affärsmässigt.

Länsstyrelsen i Skåne har fattat beslut om att ge LKF statligt investeringsstöd för två pågående byggprojekt. Fossilen på Södra Råbylund där LKF bygger 180 hyreslägenheter och 86 redan är inflyttningsklara får 44,2 miljoner kronor i stöd. Det andra är kvarteret Snickaren med 61 klara lägenheter i april, där är stödet 15,7 miljoner kronor. Motprestationen, som är kravet från regeringen, är att bostadsbolaget har en låg hyra fastställd efter en mall som utarbetats.

[ Annons ]

Kalkylen för månadshyran låg på mellan 1 600 – 1 700 kr/kvm, med stödet kommer hyran att sänkas till mellan 1 500 – 1 600 kr/kvm.

– Man ska inte stirra sig blind på maxhyran 1 350 kr/kvm som ofta kommuniceras, det är en snitthyra för tre rum och kök. I detta fall har vi många smålägenheter och då blir stödet större, säger Håkan Ekelund, vd på LKF.

Båda bostadsprojekten var påbörjade och hade byggts även utan stöd, men LKF ansåg att det fanns skäl att söka investeringsstödet ändå.

– Om det visar det sig att det är fördelaktigt och affärsmässigt för oss ser jag inget skäl till varför vi inte skulle gjort det. Vår kalkyl är att värdet på fastigheterna initialt går ner lika mycket som stödet, men risken för företaget minskar också, säger Håkan Ekelund som tillägger att de stora vinnarna är hyresgästerna som får lägre hyra.

Är det ett bra stöd?

– Jag kan personligen tycka att det är olyckligt att ge pengar till bolag som i alla fall hade byggt. Men har man ett bostadsföretag och blir erbjuden pengar kan man inte strunta i att söka om det finns värden att hämta.

Hur ser du på att den låga hyran är låst för 15 år?

– Då finns det ju potential för höjningar i framtiden, och vi är ett bolag som tänker långsiktigt. Vi har inga planer på att sälja fastigheter, säger Håkan Ekelund

Fakta investeringsstöd

Investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder infördes i två steg. Dels ett tidsbegränsat stöd för bostäder som påbörjats från och med 25 mars 2015 till och med 28 februari 2017, dels ett stöd för projekt som byggs från och med januari 2017.

Sedan den 15 november 2016 finns ett investeringsstöd för äldrebostäder. Stöd kan lämnas för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, för hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, som trygghetsbostäder, samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Stöd kan lämnas för projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare.

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet:

  • 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen
  • 5 300 kr/m² boarea i regionen Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionerna, regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen
  • 3 800 kr/m² boarea i övriga landet.

Normhyran per m² boarea per år får inte överstiga:

  • 1 450 kr i Stockholmsregionen
  • 1 350 kr i regionen Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionerna, regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen
  • 1 300 kr i övriga landet.

Källa: Boverket

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]