Erik Thornstrom Foto: Energiföretagen
Publicerat 31 oktober, 2018

”Investeringsstödet är slöseri med skattepengar”

Det statliga investeringsstödets extrastöd till byggprojekt som lever upp till Boverkets energikrav är slöseri med skattepengar. Det menar Energiföretagen, som nu skickat in en skrivelse till Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet.

Extrastödet betalas ut om byggnadsprojektet medför en energianvändning som motsvarar högst 56 procent av energikraven i Boverkets byggregler. Energiföretagen menar att stödet i praktiken ger ersättning som överstiger investeringskostnader, och att Boverkets byggregler dessutom premierar minskning av köpt energi utan att ställa tydliga krav på ett bra klimatskal i byggnaden.

[ Annons ]

– Flera exempel som vi tagit del av visar att byggnadsprojekten ger ett mer än dubbelt så högt stöd som den faktiska merkostnaden är för att uppfylla energikravet på högst 56 procent av energianvändningen i Boverkets byggregler. Det är en orimlig överkompensation till byggprojektörer, helt utan koppling till att en effektivare energianvändning faktiskt uppnås, konstaterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel samt resurseffektivitet och energianvändning på Energiföretagen Sverige i ett uttalande.

Han menar att flöjderna bland annat blir att byggföretaget väljer värmepumpar i stället för fjärrvärme eftersom det blir billigare än att åtgärda byggnadens klimatskal, vilket skulle göra byggnaden energieffektiv på riktigt.

– Det betyder alltså att man inte har gjort några energieffektiviserande åtgärder på själva huset, utan bara minskar hur mycket energi som köps till byggnaden, inte själva energianvändningen, säger Erik Thornström och fortsätter:

– Förutom att stödet därmed har en mycket låg bidragseffektivitet i denna del riskerar hundratals miljoner kronor i skattemedel att förspillas utan att någon effektivare energianvändning uppnås.

Vidare menar Energiföretagen att utformningen av bidraget har lett till att hus som varit kopplade till fjärrvärmenätet kopplas bort och blir en del av värmepumpslösningen, och att effekten blir att elanvändningen för uppvärmning ökar.

– Energiföretagen ser positivt på att främja energieffektivisering. Det är synd att man inte tog hänsyn till våra farhågor kring utformningen av den så kallade energibonusen i stödet, som vi påtalade redan innan stödreglerna infördes. Vi skriver till regeringen nu eftersom precis det vi befarade har blivit verklighet. Det är våra exempel i hög grad bevis för, konstaterar Erik Thornström.

Detta är Energiföretagens invändningar mot det statliga investeringsstödet:

  • Stödreglerna innebär att bidraget kan överstiga merkostnaden för att klara de uppsatta energikraven flera gånger om. Det saknas alltså koppling i stödreglerna till faktiska merkostnader för att få ”energibonusen” på ett 75 procent högre bidragsbelopp.
  • Reglerna för ”energibonusen” innebär därmed ett slöseri med skattemedel på uppskattningsvis hundratals miljoner kronor, utan att någon energieffektivisering uppnås.
  • Stödreglerna sätter konkurrensen på värmemarknaden ur spel eftersom de refererade energikraven i byggreglerna endast ställer krav på ”köpt energi”. Kraven uppfylls därmed enkelt med individuella bergvärmepumpslösningar, eventuellt i kombination med andra installationsåtgärder i byggnaden som att installera solceller på taket. Detta betyder att fjärrvärme inte kan väljas som uppvärmningsalternativ som primär uppvärmningskälla om stödkraven ska uppfyllas.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]