Så här stora investeringar blir det fram till 2040 i Stockholm med omnejd. Källa: Tyréns/Invest Stockholm
Publicerat 3 maj, 2019

Investerare sökes till Stockholmsregionen

Cirka 1 100 miljarder kronor ska investeras i olika infrastrukturprojekt i Stockholm med omnejd fram till 2040. Nu söks utländska pengar till olika projekt.

Det är en hissnande stor påse pengar som konsultbolaget Tyréns räknat fram i en prognos för byggandet i Stockholmsregionen som i detta fall är 55 kommuner från Gävle i norr, Linköping i söder och Örebro i väster, sammantaget ett område med 3,8 invånare.

[ Annons ]

Underlaget bygger på uppskattningar av bland annat byggande av bostäder, kommersiella lokaler och satsningar på transporter. Nu är det som sagt prognoser och det finns, inte minst när det gäller bostadsbyggandet, osäkerhet kring vad marknaden i slutändan är villiga att investera.

– Vi är medvetna om det, säger Erik Krüger, vd för Invest Stockholm som beställt rapporten. Men man ska veta att detta är en region som är en av de snabbast växande i Europa. Fram till 2050 bor det  här ytterligare 1,2 miljoner människor. Och det är en befolkning med bra jobb och med köpkraft.

Budskapet från Invest Stockholm är att pengar och arbetskraftsresurser inte kommer att räcka till om det bara blir lokala intressenter. Stockholms län kommer till exempel att behöva cirka 46 000 byggnadsarbetare.

– Fler utländska investerare borde titta på Stockholm om man vill ha avkastning, och det är även signaler vi får från stora aktörer, säger Erik Krüger.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]