[ Annons ]

I takt med att yield-nivån fortsätter att sjunka i de mest attraktiva områdena söker sig allt fler investerare i kommersiella fastigheter allt längre ut på riskkurvan. Det visar CBRE:s enkät 2015 Investment Intention’s Survey som presenterades på MIPIM i Cannes.
Publicerat 16 mars, 2015

Intresset för alternativa fastighetstillgångar ökar

I takt med att yield-nivån fortsätter att sjunka i de mest attraktiva områdena söker sig allt fler investerare i kommersiella fastigheter allt längre ut på riskkurvan. Det visar CBRE:s enkät 2015 Investment Intention’s Survey som presenterades på MIPIM i Cannes.

Efterfrågan på kommersiella fastigheter i Europa inte visar några tecken på att avta. Detta leder enligt Jonathan Hull, Managing Director för EMEA Capital Markets på CBRE, till att investerare hela måste tiden utveckla sina strategier i jakten på avkastning.

[ Annons ]

– Det leder till en diversifiering som tar investerarna till nya marknader och sektorer. Det finns dock alltjämt en stor efterfrågan på traditionella lägen och tillgångar, i synnerhet genom det växande inflödet av kapital från andra regioner. Intressant nog uppgav en stor andel av de svarande att de avser att öka sin totala handel i år samt röra sig över ett större riskspektrum. Att investerarna söker sig längre ut på riskkurvan borde gynna klart fler marknader och sektorer i regionen.

Diversifieringen gör att intresset för ”alternativa” fastighetstillgångar ökar. Omsättningen av fastighetsobligationer har ökat dramatiskt under de senaste två åren, från under 10 miljarder euro 2012 till 49 miljarder euro 2014. CBRE spår att tillgångsslaget sannolikt kommer att vara den främsta alternativa investeringen även i år. I enkäten uppgav 32 procent att de tänker leta aktivt efter möjligheter i fastighetsobligationer under 2015. Andra populära investeringsalternativ är studentboenden (27 procent), fritids- och nöjeslokaler respektive vårdinrättningar (båda 17 procent) samt äldreboenden (15 procent).

Kontorsfastigheter fortsätter att vara den populäraste tillgångsklassen bland de mer traditionella sektorerna är alltjämt den med viss marginal – de står för nästan halva den förväntade investeringsnivån 2015. Men enkäten visar också att det finns en tydlig preferens för industri- och logistikfastigheter. Ett intresse klart större än utbudet.

Just bristen på investeringsmöjligheter till konkurrenskraftigt pris är det största problemet för investerare i dag. Hela 91 procent uppgav att de största hindren för investeringar var ”utbudet av tillgångar”, ”priset på tillgångar” eller ”konkurrens från andra investerare”.

Detta tvingar ut investerare längre ut på riskkurvan.  Intresset för bra ”secondary” tillgångar har nu gått om prime marginellt. På landsnivå är Storbritannien alltjämt den attraktivaste marknaden för fastighetsinvesteringar i Europa; 31 procent av de svarande vill helst investera där, medan Tyskland och Spanien delar andraplatsen med 15 procent vardera.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]