[ Annons ]

2014 var ett viktigt år för Hemfosa med både börsnotering och ett stort antal förvärv. Totalt förvärvades fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde av 7,2 miljarder kronor och med en yta om 742 000 kvadratmeter.
Publicerat 8 april, 2015

Intensivt 2014 när Hemfosa summerar

2014 var ett viktigt år för Hemfosa med både börsnotering och ett stort antal förvärv. Totalt förvärvades fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde av 7,2 miljarder kronor och med en yta om 742 000 kvadratmeter.

Under 2014 ökade Hemfosa sin beräknade intjäningsförmåga med 97 procent, till 1 147 (581) miljoner kronor. En effekt som kan tillskrivas det kraftigt ökade fastighetsbeståndet under året som även bidrog till hyresintäkter på 1 612 (1 584) miljoner kronor. Hemfosas resultat efter skatt landade på 962 (231) miljoner kronor.

[ Annons ]

Merparten av de senaste förvärven utgörs av samhällsfastigheter som rymmer verksamheter som skolor, vård och omsorgsboenden, polis och rättsväsende. Det fördelaktiga med denna typ av hyresgäster enligt Hemfosa, är att det generellt sett handlar om stabila verksamheter med långa hyreskontrakt som genererar goda kassaflöden.

– En intressant väg att växa inom samhällsfastigheter är även genom nybyggnadsprojekt för exempelvis vård och omsorgsboende där efterfrågan ökar med en allt större andel äldre i befolkningen. Vid nybyggnation kan vi även säkerställa miljöklassificering av fastigheterna med bland annat hög energieffektivitet, skriver vd:n Jens Engwall i en kommentar till årsredovisningen.

Jens Engvall poängterar också att Hemfosa vill mer. Målet är att fortsätta växa under 2015 och skapa ännu högre kvalitet i fastighetsportföljen. För närvarande står samhällsfastigheter för 50 procent av beståndet och kontors-, logistik- och transaktionsfastigheter för resterande 50 procent.

Sedan starten 2009 har Hemfosa byggt upp ett fastighetsvärde på 27 miljarder kronor. Med de senaste årens förvärv, bland annat 60 samhällsfastigheter av Hemsö, är Hemfosa en av de största privata fastighetsägarna inom samhällsfastigheter. I början av 2015 tog fastighetsbolaget också steget in på den norska marknaden med förvärv av åtta samhällsfastigheter i Osloregionen.

Hemfosas stamaktie är sedan mars 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]