Ahmed Abdirahman i Rinkeby. Foto: Åke Ericson.
Publicerat 9 mars, 2018

”Integration handlar om mjuka värden”

Hyran får inte vara den enda relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster, menar Ahmed Abdirahman som arbetar med integrationsfrågor på Stockholms handelskammare. Han tror att det är med medmänskliga kontakter och nätverk som man bygger integration.

Det är inte särskilt långt mellan Hjulsta på Järvafältet och Brunnsgatan som ligger vid Stureplan, det tar cirka 30 minuter med tunnelbanan. Det är en resa som Ahmed Abdirahman gör varje vardag till jobbet på Stockholms handelskammare.

[ Annons ]

Men om det är en tämligen kort resa rent fysiskt, så är det en rejäl förflyttning mellan olika världar med få gemensamma nämnare, en förflyttning som tydliggör vad segregation innebär. Det är den klyftan som Ahmed Abdirahman satt som sin livsuppgift att överbrygga.

– Jag har ända sedan vår familj kom som flyktingar från Somalia till Sverige känt ett behov att göra skillnad, att bli läkare eller ingenjör eller något annat viktigt. Du vet, vi som upplevt fattigdom och krig vill bli superheroes, säger Ahmed och ler.

För hans egen del blev det studier i internationella relationer på hemmaplan och i New York, engagemang i fredsbyggande och sedan grundare av The Global Village som bland annat skapat Politikerveckan i Järva, påpassligt arrangerad några veckor före den i Almedalen.

Nu arbetar han på Handelskammaren i Stockholm med integrationsfrågor – detta ämne som vrids och vänds på i otaliga debatter, och som vid sidan av trygghet lär bli en av huvudfrågorna i det kommande valet. I Ahmed Abdirahmans värld är själva grunden inte så komplex.

– Integration handlar om mjuka värden, om möten mellan människor, det är där som vi kan lära oss av varandra, inte genom artiklar i tidningar eller vackra ord i olika tal.

Själv var han länge helt segregerad från det svenska samhället, något som blev påtagligt när han kom till USA för att studera och inte kunde berätta om svenska seder och bruk, en värld han aldrig hade kommit i kontakt med. Han upplevde att usa trots sina sociala brister var ett land med öppen attityd till olikheter.

Ebo = Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut kan välja mellan att bo hos släkt och vänner, det vill säga i eget boende (Ebo) eller boende anordnat av Migrationsverket, det vill säga i anläggningsboende (Abo).

– Här i Sverige är vi mer fyrkantiga, dömer folk som inte talar tillräckligt bra svenska och är rätt ointresserade av varandras kulturer, menar Ahmed.

Han tycker det är märkligt att vi i Sverige, kanske det mest öppna samhället i världen där vi talar mycket om mångfald, samtidigt är det mest segregerade samhället i Europa.

– Jag läste en undersökning som visade att när ett område får mer än fem procent invandrare så börjar etniska svenskar att flytta ut. I Rinkeby är det ett fåtal människor som är födda där och som fortfarande bor kvar i vuxen ålder.

Här i Sverige dömer vi folk som inte talar tillräckligt bra svenska och är rätt ointresserade av varandras kulturer

Hur bryter man det mönstret?

– Man kan med olika medel styra politiken så att vi får mer uppblandade bostadsområden, som man gjort i Singapore eller i Belgien där nya hus som byggs ska ha såväl svaga som starka grupper representerade. Själv är jag motståndare till Ebo som befäst utanförskapet i våra mest invandringstäta områden.

Men Ahmed Abdirahman betonar samtidigt att segregationens problem inte bottnar i att människor med samma kultur väljer att leva tillsammans.

– Ett område där det bara bor somalier eller någon annan etnisk grupp är ju i sig inget problem, man trivs med varandra och så vidare, men om de flesta du möter inte är utbildade och inte har arbete så finns inga positiva nätverk. Jag tror också att grunden till integration är att människor måste känna att de förlorar något om det går åt helvete, att man bryr sig om hur det går för samhället som man själv gjort investeringar i.

I år hålls Politiker-veckan i Järva den  9 – 17 juni  på Spånga idrottsplats, cirka 15 minuter från Stockholms central. Även i år kommer samtliga partiledare. Under lördagen den 16 juni är temat boende och stadsmiljö.

Han återkommer ofta till behovet av goda nätverk och att det finns goda förebilder.

– För mig har min mamma betytt mycket. Hennes liv och värderingar, henne öppenhet och förmåga att se bortom klaner, kön eller religion. Det har påverkat mig mycket.

Vad är då ditt budskap till fastighetsägare?

– Lär känna dina hyresgäster. Idag kanske det bara är när något går sönder som kontakten finns, och så förstås när hyran ska betalas, en hyra som dessutom ofta betalas av det offentliga. Här finns öppningar till andra medmänskliga kontakter som bygger relationer, kanske vara med på en religiös eller kulturell fest.

Läs mer: 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/nar-det-investeras-i-ett-omrade-sa-star-det-for-nagonting-viktigt/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-fjardedel-av-all-nyproduktion-bor-ha-lagenheter-med-inkomstbaserade-hyror/

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]