Publicerat 20 februari, 2024

Intea minskar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Intea redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 276 miljoner kronor (243,6), en ökning med 13,3 procent mot föregående år.

"Antalet varsel och konkurser relaterade till bygg- och fastighetsbranschen har ökat under året. Samtidigt ser vi positiva signaler i vikande inflation, sjunkande långräntor och allt fler som tror på kommande räntesänkningar. För Inteas del ser vi en ökad aktivitet inom framför allt den del av verksamheten som rör rättsväsendet", säger vd Charlotta Wallman Hörlin i en kommentar.

Driftnettot uppgick till 216 miljoner kronor (189), en ökning med 14,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 103,3 miljoner kronor (113,7), en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -598,5 miljoner kronor (7,6). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -385 miljoner kronor (-26).

Resultatet efter skatt blev -734 miljoner kronor (39,3).

I utdelning föreslås 0,90 kronor per aktie (0,90).

Substansvärde per aktie låg på 45,77 kronor (50,03).

Belåningsgraden var 57,2 procent under kvartalet (51).

Intea, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Hyresintäkter276243,613,3%
Driftnetto21618914,3%
Förvaltningsresultat103,3113,7-9,1%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat-598,57,6
Värdeförändringar derivat, totalt-385-26
Nettoresultat-73439,3
Substansvärde per aktie, kronor45,7750,03-8,5%
Årsutdelning per aktie, kronor0,900,900,0%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]