[ Annons ]

Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder är inte övertygade om att ett statligt investeringsstöd verkligen kommer att leda till fler studentbostäder. I ett remissvar till regeringen menar organisationerna att det till och med kan vara mer lönsamt att bygga bostäder utan än med stödet.
Publicerat 7 oktober, 2015

Inte självklart att statligt stöd ger fler studentbostäder

Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder är inte övertygade om att ett statligt investeringsstöd verkligen kommer att leda till fler studentbostäder. I ett remissvar till regeringen menar organisationerna att det till och med kan vara mer lönsamt att bygga bostäder utan än med stödet.

Ett investeringsstöd för fler studentbostäder är ett tecken på god vilja från regeringen att åtgärda en marknad i kris, men i både sin funktion och utformning är det högst tveksamt om det leder till fler studentbostäder. Det skriver Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder i två remissvar till regeringen.

[ Annons ]

Det är förslagets utformning som brister, menar organisationerna och hävdar att förslaget, som det är presenterat idag inte kommer att leda till att det byggs fler studentbostäder.

”I praktiken innebär det att stödbeloppen är för låga i förhållande till de hyresnivåer som ska gälla i de färdiga bostäderna. I flera exempelfall som Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder räknat på blir det mer lönsamt att bygga studentbostäder utan stöd än med stöd, något som blir extra tydligt i landets storstadsregioner”, skriver organisationerna i sitt remissvar.

Den övergripande utformningen av stödet innebär också att större bostäder premieras framför mindre, vilket organisationerna menar är något överraskande med tanke på vilken regeringens intention har varit.

– De vanligaste studentbostäderna som byggs är 20-25 kvm och det är där ett eventuellt stöd borde gett störst effekt, eftersom de bostäderna är svårast att få lönsamhet i. Men istället är stödet utformat så bostäder från runt 70 kvm och uppåt teoretiskt sett kan bli de stora vinnarna, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen, och fortsätter;

– Generellt sett kan ett investeringsstöd på sin höjd fungera som konstgjord andning för en marknad i kris. Ska just det här stödet ha någon större effekt bör det dock göras om i grunden så det bättre överensstämmer med studentbostadens förutsättningar. Till exempel som man gjort i Norge.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]