[ Annons ]

De mest aktiva att överklaga bygglov bor i små kommuner längs med havet. I större städer där det byggs mycket är det i förhållande till antal byggprojekt få överklaganden visar ny rapport.
Publicerat 22 september, 2014

Inte på min havsutsikt

De mest aktiva att överklaga bygglov bor i små kommuner längs med havet. I större städer där det byggs mycket är det i förhållande till antal byggprojekt få överklaganden visar ny rapport.

”Inte på min bakgård” heter en ny rapport som Fastighetsägarna GFR sammanställt över kommunerna där det överklagas mest, men frågan är om den inte borde heta ”Inte på min havsutsikt”.

[ Annons ]

Tydligt är att de mest aktiva överklagarna av bygglov finns längs med Sveriges kuststräckor i Bohuslän, Öland, Skåne och Stockholm.
– I dessa mindre kommuner är det anmärkningsvärt många ärenden. Ta till exempel lilla Sotenäs längs Bohuskusten med knappt 9 000 invånare – där finns fler överklaganden än i Linköping med 150 000 invånare, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR.

Orust, Tanum, Tjörn och Simrishamn har också många ärenden, samtliga är områden med attraktiva och dyra strandtomter.
I runda tal är det cirka 5 procent av alla bygglov som överklagas i dessa kommuner. I landet i stort överklagas cirka 2,5–3,5 procent av de 100 000–120 000 beslut som fattas per år.
– Där det finns en havsutsikt och man riskerar att en del av den skyms, där överklagar man, säger Kajsa Reimers, arkitekt på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Hennes kollega Jonas Ledelius på rättsenheten påpekar att bebyggelsen ofta är tät i de attraktiva fiskesamhällena och att små ändringar kan få effekter hos grannen. Han ser sällan att det rör sig om så kallade okynnesöverklaganden.
– De som överklagar anser att deras tillvaro påverkas och då har de självklart rätt att få det prövat, menar Jonas Ledelius.
Hos länsstyrelserna i landet handläggs också överklaganden av detaljplaner och från politiskt håll finns en oro för att alltför många överklaganden bildar proppar så att handläggningen av nya bostadsområden försenas.

Enligt Jonas Ledelius klarar myndigheten av att hålla de beslutade handläggningstiderna även om det är många bygglov som väntar på svar. När det gäller detaljplaner som rör bostadsförsörjning finns det även en gräddfil för att dessa ärenden inte ska fastna och kunna hanteras inom de tre månader som är regeringens mål.

I fyra av Sveriges 290 kommuner var det inte ett enda bygglov som överklagades under åren 2009–2013. Alla dessa orter är avfolkningsbygder och ligger i inlandet. Alltså långt från en havsutsikt som kan skymmas.

Överklaganden av bygglov
(beräknat per 10 000 invånare)
Här överklagas mest:
Sotenäs 167
Hylte 160
Orust 140
Borgholm 127
Tanum 104

Här överklagas minst:
Storfors 0
Ragunda 0
Munkfors 0
Dorotea 0
Eda 0,08

I Norrköping överklagas ofta detaljplaner

Den generella bilden i medierna är att det framför allt är i våra största städer där det byggs mycket som många projekt står och stampar på grund av överklaganden. Tittar man på antal överklagade detaljplaner är det förstås också Stockholm och Göteborg som leder listan med 171 respektive 76 överklagade planer under åren 2009–2013. Men bilden blir annorlunda om man tar hänsyn till antal projekt som genomförs – då framträder i stället städer där det inte varit så intensivt byggande – som Sundsvall och Norrköping.

I den östgötska staden är det faktiskt tio gånger fler överklaganden än i Jönköping om man ställer det mot antal färdigställda lägenheter. Peter Malmsjö, verksamhetschef för fysisk planering i Norrköpings kommun, är lite överraskad när vi presenterar sifforna.
– Jag kan inte säga exakt vad det beror på. Men det kanske har att göra med byggprojektet i Strömparken. Det är ett omdiskuterat bygge där en del av parken ska bebyggas med fastigheter som är sex våningar höga. Frågan har dragits i många instanser och är även en politisk fråga som klyver fullmäktige.

Att orter med få byggprojekt har fler som överklagar kan också vara ett tecken på att invånarna inte är vana vid att staden förtätas och på det sättet får lägre acceptans för att lyftkranar plötsligt står utanför fönstret.

Överklagande av detaljplaner i kommuner med mer än 60 000 invånare
(antal överklaganden i förhållande till färdiga bostäder i procent. Åren 2009–2013)

Här överklagas mest
Norrköping  5,56
Sundsvall  5,14
Luleå  3,79
Kristianstad  3,74
Karlskrona  3,12

Här överklagas minst
Jönköping    0,54
Uppsala    0,66
Botkyrka    0,72
Solna    0,76
Malmö     0,81

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]