Det är inte kostnadseffektivt att kräva individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Det har Boverket kommit fram till i sin utredning.
Publicerat 4 november, 2014

"Inte kostnadseffektivt med individuell mätning"

Det är inte kostnadseffektivt att kräva individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Det har Boverket kommit fram till i sin utredning.

I sin utredning om individuell mätning på lägenhetsnivå av värme, kyla och tappvarmvatten vid nybyggnad och vid ombyggnad har Boverket kommit fram till att införa individuell mätning och debitering, av värme och varmvatten i flerbostadshus inte är kostnadseffektivt. Det innebär att hyresgästen inte behöver betala för sin exakta förbrukning. Nu får fastighetsägare incitament att fortsätta satsa på energieffektiviserande åtgärder i hela fastigheten.

[ Annons ]

Enligt lagen om energimätning ska den som uppför en byggnad eller utför en ombyggnad se till att varje lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten kan mätas om detta är kostnadseffektivt. Och om det är tekniskt genomförbart vid ombyggnationer. Lagen har ännu inte satts i kraft i avvaktan på Boverkets utredning.

Fastighetsägarna instämmer i Boverkets slutsatser. Organisationen hoppas att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, kommer att meddela närmare föreskrifter med utgångspunkt i Boverkets slutsatser.
– Fastighetsägarna har länge hävdat att införandet av ett absolut krav på individuell mätning och debitering av värme, kyla och varmvatten inte är kostnadseffektivt och leder inte till önskad energieffektivisering. Det är glädjande och logiskt att Boverket har kommit fram till samma slutsats. Vi inväntar vidare Boverkets återrapportering av regeringsuppdraget om det är kostnadseffektivt att ställa krav på individuell mätning och debitering i befintliga byggnader som ska bli klar senast den 1 oktober 2015. Lagbestämmelsernas ikraftträdande är i denna del bestämt till den 1 juni 2016, kommenterar Yogesh Kumar miljöchef, Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]