Teknostaden: Det är god tillgång på energi. Ekonomin blomstrar i lokala innovationskluster. Inkomstnivåerna är relativt jämnt fördelade. Transportsystemet är nästan helt automatiserat. Några parkeringsplatser behövs knappt eftersom de fordon som behövs är i ständig rörelse. Därför har staden kunnat förtätas med nya byggnader som producerar mer energi än de förbrukar. Nära idag: Singapore, Tokyo och Seoul.
Publicerat 2 december, 2015

”Inte ens fordonsindustrin tror på bilstaden”

"Hade Anders Ydstedt för hundra år sedan fått bestämma hur vi skulle transportera oss i städerna så hade vi alla åkt häst och vagn idag". I en slutreplik om bilens plats i staden skriver Alexander Ståhle att det finns allvarliga brister i Anders Ydstedts framtidsteser och att inte ens fordonsindustrin tror på bilstaden.

Det finns några allvarliga, eller ska man säga, ”farliga” problem med Anders Ydstedts ”teser” och slutsatser.

[ Annons ]

1) Marknadsblindhet. Ydstedt lyssnar inte på erkända urbanekonomer (Glaeser), fastighetsprofessorer (Leinberger) och konsultfirmor (Mc Kinsey) som visar att städer och fastighetsmarknader idag drivs av närhet, walkability och biloberoende. Lustiga är hans exempel Nordstan och Mall of Scandinavia som ju båda är helt bilfria miljöer. Jag föreläste förra veckan för tre hundra representanter från fordonsindustrin. Då röstade 75% på Teknostaden och 10% på Fristaden (Bilstaden 2.0). Inte ens fordonsindustrin tror på bilstaden.

Teknostaden: Det är god tillgång på energi. Ekonomin blomstrar i lokala innovationskluster. Inkomstnivåerna är relativt jämnt fördelade. Transportsystemet är nästan helt automatiserat. Några parkeringsplatser behövs knappt eftersom de fordon som behövs är i ständig rörelse. Därför har staden kunnat förtätas med nya byggnader som producerar mer energi än de förbrukar. Nära idag: Singapore, Tokyo och Seoul.
Fristaden: I Bilstaden 2.0 råder ingen energibrist. Den ekonomiska tillväxten är stark. Men resursfördelningen är ojämn i detta marknadssamhälle. Privatbilismen ökar och trängseln är större. Staden förtätas med skyskrapor på den extremt värdefulla mark som återstår när bilarna tagit plats. Bor gör man i de nya villaorterna i stadens periferi – om man har råd. Nära idag: Atlanta, Houston, Melbourne.

2) Samhällsblindhet. Ydstedts verkar tro att om bara marknaden bygger bilar så kör vi. Men då vill jag påminna att det behövs vägar för att kunna köra bil och de byggs i alla världens länder utifrån politiska beslut. Marknaden kan inte och har aldrig planerat eller byggt väg- och gatunät. Därför är det klokt att lyssna på världsstäders borgmästare (New York, Paris, London) som säger att trafiksystemet måste byggas om för minskad biltrafik, därför att massbilismen bidrar till död (1,2 miljoner varje år), personskada, ohälsa, fetma, orättvisor och minskade markvärden. Det finns dessutom en politisk enighet från vänster till höger i Sveriges storstäder om bilstadens allvarliga dysfunktionalitet.

3) Historieblindhet. Bilindustrins fader Henry Ford sa ”Hade jag frågat folk hade de svarat en snabbare häst”. Framtidsforskaren Dan Hill menar att bilen är framtidens häst. Bilar och bilkörning kommer bli ett fritidsintresse för entusiaster. Transporter i städerna kommer att lösas på ett mycket smartare billigare automatiserat sätt. Är det livskvalitet att sitta i bilkö i Förbifartens tunnlar 80 meter under jord? Eller på en av Pekings femtiofiliga motorvägar i en ”ren, tyst” bil? Hade Anders Ydstedt för hundra år sedan fått bestämma hur vi skulle transportera oss i städerna så hade vi alla åkt häst och vagn idag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]