[ Annons ]

RÄTTSFALL Det är viktigt att det står i avtalet vilken verksamhet som ska bedrivas i en lokal. Det blev två bröder varse om.
Publicerat 11 november, 2015

Intäkter från spel är inte skäl nog i ansökan

RÄTTSFALL Det är viktigt att det står i avtalet vilken verksamhet som ska bedrivas i en lokal. Det blev två bröder varse om.

Två bröder hyr en lokal i ett köpcentrum där de driver en restaurang. I samband med att det öppnas en ny galleria i en annan stadsdel i närheten minskar antalet besökare.

[ Annons ]

För att kunna locka fler gäster bestämmer sig bröderna för att börja med dans, livemusik samt roulett och andra spel. De kontaktar hyresvärden som är positiv till idéerna och kan tänka sig att gå med på allt de föreslår förutom att det förekommer spel i lokalen. Bröderna förstår inte förbehållet eftersom det under 15 år funnits spelautomater i lokalen som den tidigare restaurangägaren installerat med dåvarande hyresvärdens godkännande.

Hyresvärden svarar att han inte blivit informerad om att det skulle finnas något avtal. Han påpekar att det strider mot överenskommelsen i hyresavtalet som innebär att det i lokalen enbart ska bedrivas restaurangverksamhet, alltså servering av mat och dryck. Hyresvärden menar att de flesta som besöker centrumet är barnfamiljer. På deras önskemål togs tidigare samtliga spelautomater som funnits i centrumet bort i syfte att öka tryggheten och trivseln.

Bröderna tar bort spelautomaterna och ansöker istället i hyresnämnden om ändrad användning av lokalen. De menar att spel och i första hand spelautomaterna är en inkomstkälla de behöver för att klara hyran.

Nämnden anser visserligen att bröderna har beaktansvärda skäl till ändrad användning eftersom det handlar om att öka antalet besökare. Men avslår ändå ansökan eftersom den anser att hyresvärdens skäl väger tyngre.

Beslutet överklagas till hovrätten. Men hovrätten anser att hyresnämndens beslut är korrekt och avslår överklagandet.

Kommentar från Mikael Gulliksson, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige:

En lokalhyresgäst får inte använda en lokal till annat ändamål än det som framgår av hyresavtalet. Om hyresgästen haft lokalen i minst två år och det finns beaktansvärda skäl, får hyresnämnden ge tillstånd till ändrad användning. Med beaktansvärda skäl menas exempelvis att affärsförhållandena förändrats på ett sådant sätt att hyresgästen har behov av att kunna ändra användningen.

I det aktuella fallet ansåg man visserligen att hyresgästen hade beaktansvärda skäl för en ändring men hyresvärdens argument emot vägde tungt. Affärsidén
med centrumet var att ha en lugn och trygg miljö som attraherar barnfamiljer.

Det aktuella fallet visar att det i ett hyresavtal är viktigt att noggrant ange till vilken typ av verksamhet lokalen får användas. Om det behöver förtydligas kan det exempelvis vara lämpligt att även ha en bilaga där det tydligt framgår vad som avses i överenskommelsen.

Uppstår det en tvist och en ansökan prövas i hyresnämnden är det viktigt att fastighetsägaren är konkret och kan redovisa sakliga skäl för varför han inte vill gå med på en ändring. Främst eftersom hyresnämndens beslut bygger på en intresseavvägning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]