Publicerat 18 februari, 2021

Instalco ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Installationsbolaget Instalco redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 25,8 procent till 2 078 miljoner kronor (1 652).

Ebita-resultat blev 190 miljoner kronor (145), med en ebita-marginal på 9,1 procent (8,8).

Justerat ebita-resultat blev 193 miljoner kronor (157).

Rörelseresultatet blev 190 miljoner kronor (144), med en rörelsemarginal på 9,1 procent (8,7).

Resultatet före skatt var 198 miljoner kronor (137).

Resultatet efter skatt blev 154 miljoner kronor (109), en ökning med 41,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,94 kronor (2,24), vilket innebär en ökning med 31,3 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,70 kronor (2,30).

Instalco, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning2 0781 65225,8%
EBITA19014531,0%
EBITA-marginal9,1%8,8%
EBITA, justerat19315722,9%
Rörelseresultat19014431,9%
Rörelsemarginal9,1%8,7%
Resultat före skatt19813744,5%
Nettoresultat15410941,3%
Resultat per aktie, kronor2,942,2431,3%
Utdelning per aktie, kronor2,702,3017,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]