Publicerat 25 augusti, 2021

Instalco ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Installationsbolaget Instalco redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 34,0 procent till 2 311 miljoner kronor (1 725).

Ebita-resultat blev 199 miljoner kronor (154), med en ebita-marginal på 8,6 procent (8,9).

Rörelseresultatet blev 197 miljoner kronor (154), med en rörelsemarginal på 8,5 procent (8,9).

Resultatet före skatt var 197 miljoner kronor (152).

Resultatet efter skatt blev 154 miljoner kronor (120), en ökning med 28,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,90 kronor (2,38), vilket innebär en ökning med 21,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 104 miljoner kronor (190).

Instalco, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning2 3111 72534,0%
EBITA19915429,2%
EBITA-marginal8,6%8,9%
Rörelseresultat19715427,9%
Rörelsemarginal8,5%8,9%
Resultat före skatt19715229,6%
Nettoresultat15412028,3%
Resultat per aktie, kronor2,902,3821,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet104190-45,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]