Publicerat 6 maj, 2021

Instalco ökar omsättning och rörelseresultat i första kvartalet, ser mycket positivt på helåret

Installationsbolaget Instalco redovisar ökad omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan, mot bakgrund av fem genomförda förvärv under perioden.

Nettoomsättningen steg 15,9 procent till 1 942 miljoner kronor (1 676). Den organiska tillväxten var negativ om -1,2 procent (11,4).

Rörelseresultatet blev 150 miljoner kronor (120), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2).

Resultatet efter skatt blev 110 miljoner kronor (83), en ökning med 32,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,07 kronor (1,65).

Orderstocken uppgick till 6 708 (5 215) miljoner kronor vid periodens slut. Organiskt växte orderstocken med 14,3 procent.

Vd Per Sjöstrand, som har för avsikt att lämna sin roll och bli styrelseordförande i bolaget, skriver att Instalco har klarat sig mycket väl hittills under pandemin.

"Årets första kvartal visar dock att pandemin är långt ifrån över och det har varit vårt tuffaste kvartal hittills till följd av covid19 med sjukfrånvaro och periodvisa nedstängningar av byggarbetsplatser", konstaterar bolagschefen.

"Segment Sverige har trots det levererat ett starkt resultat, men som väntat har det varit en större påverkan på våra bolag i Norge och Finland. Vi fortsätter med strategin att prioritera lönsamhet före volym i den norska verksamheten", fortsätter han.

Instalco ser "mycket positivt" på helåret, trots den något tröga starten.

Instalco, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning1 9421 67615,9%
Rörelseresultat15012025,0%
Rörelsemarginal7,7%7,2%
Resultat före skatt14010829,6%
Nettoresultat1108332,5%
Resultat per aktie, kronor2,071,6525,5%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]