Publicerat 18 februari, 2021

Instalco ökar intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet, höjer utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Installationsbolaget Instalco redovisar ökade intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Nettppmsättningen steg 25,8 procent till 2 078 miljoner kronor (1 652). Den organiska tillväxten var 8,1 procent.

Ebita-resultat blev 190 miljoner kronor (145), med en ebita-marginal på 9,1 procent (8,8).

Justerat ebita-resultat blev 193 miljoner kronor (157).

Rörelseresultatet blev 190 miljoner kronor (144), med en rörelsemarginal på 9,1 procent (8,7).

Resultatet före skatt var 198 miljoner kronor (137).

Resultatet efter skatt blev 154 miljoner kronor (109), en ökning med 41,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,94 kronor (2,24), vilket innebär en ökning med 31,3 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,70 kronor per aktie (2,30), en höjning med 17,4 procent.

Orderstocken uppgick vid årsskiftet till 6 625 miljoner kronor (4 865), en ökning med 36,2 procent.

Instalco har under fjärde kvartalet genomfört fyra förvärv med en bedömd årlig omsättning om 445 miljoner kronor.

- Trots den fortsatta pandemin kan vi konstatera att både vår bransch och vi som företag har klarat oss mycket bra under kvartalet och helåret. De åtgärder vi har vidtagit har gett resultat. Marknaden framöver är dock fortfarande svårbedömd, kommenterar vd Per Sjöstrand i bokslutet och tillägger att han ser med tillförsikt fram emot 2021.

Instalco, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning2 0781 65225,8%
EBITA19014531,0%
EBITA-marginal9,1%8,8%
EBITA, justerat19315722,9%
Rörelseresultat19014431,9%
Rörelsemarginal9,1%8,7%
Resultat före skatt19813744,5%
Nettoresultat15410941,3%
Resultat per aktie, kronor2,942,2431,3%
Utdelning per aktie, kronor2,702,3017,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]