Publicerat 25 augusti, 2021

Instalco ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Installationsbolaget Instalco redovisar ökande intäkter och resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 34,0 procent till 2 311 miljoner kronor (1 725). Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter var 12,0 procent (2,3).

Ebita-resultat blev 199 miljoner kronor (154), med en ebita-marginal på 8,6 procent (8,9).

Rörelseresultatet blev 197 miljoner kronor (154), med en rörelsemarginal på 8,5 procent (8,9).

Resultatet före skatt var 197 miljoner kronor (152).

Resultatet efter skatt blev 154 miljoner kronor (120), en ökning med 28,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,90 kronor (2,38), vilket innebär en ökning med 21,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 104 miljoner kronor (190).

Orderstocken steg till 6 610 miljoner kronor (6 006), en ökning med 10 procent.

Tio förvärv har genomförts under andra kvartalet till en bedömd årlig omsättning om 318 miljoner kronor.

- Under första halvåret har Instalco fortsatt att visa god lönsamhet och stark tillväxt. Detta trots att både Instalco och bygg- och installationsbranschen nu på riktigt fått känna av pandemins effekter i ett senare skede än många andra branscher, kommenterar vd Per Sjöstrand i delårsrapporten.

- Trots relativt besvärliga yttre effekter under kvartalet levererar Instalco ännu en gång ett mycket starkt kvartalsresultat vilket jag är mycket stolt över och det visar styrkan i vår affärsmodell. Vi ser positivt på helåret med en långsam återgång till ett mer normalt samhälle efter pandemin.

- Vi startade Instalco 2014 med sikte på att bli den ledande nordiska installatören inom el, VS, ventilation och kyla. Vi är snart där. Sju år går fort och vi har haft en fantastisk resa så här långt och nu består vi av ett hundratal dotterbolag i daglig samverkan över hela Norden. Vi har under hela resan levererat starka resultat, lämnat ifrån oss väl genomförda projekt, utvecklat branschen genom att lansera innovativa idéer, deltagit aktivt i miljöomställningen och vi har ett modernt ledarskap med fantastiskt många duktiga medarbetare. Ändå känns det bara som en början på det vi vill åstadkomma, fortsätter Sjöstrand.

Per Sjöstrand kommer nu ta över ordföranderollen i Instalco och lämnar över vd-ansvaret till Robin Boheman.

Instalco, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning2 3111 72534,0%
EBITA19915429,2%
EBITA-marginal8,6%8,9%
Rörelseresultat19715427,9%
Rörelsemarginal8,5%8,9%
Resultat före skatt19715229,6%
Nettoresultat15412028,3%
Resultat per aktie, kronor2,902,3821,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet104190-45,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]