Publicerat 30 mars, 2021

Instalco kallar till årstämma den 6 maj

Aktieägarna i installationsbolaget Instalco kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,70 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson, Camilla Öberg och nyval av Per Sjöstrand som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Per Sjöstrand väljs till ny styrelseordförande från tidpunkten då han frånträder sin position som vd för bolaget och att Olof Ehrlén omväljs till styrelseordförande fram till tidpunkten då Per Sjöstrand tillträder som styrelseordförande. Ordförandebytet är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]