Asketiskt kontor utan krusiduller eller hippt inrett à la Google? Nästan tre av fyra procent kontorsanställda i Sverige tycker att kontorets utseende och utformning påverkar hur andra uppfattar företaget eller organisationen. Även läget påverkar företagets image. Det visar undersökningen Kontorsbarometern.
Publicerat 4 november, 2014

Inredning och läge skapar företagets image

Asketiskt kontor utan krusiduller eller hippt inrett à la Google? Nästan tre av fyra procent kontorsanställda i Sverige tycker att kontorets utseende och utformning påverkar hur andra uppfattar företaget eller organisationen. Även läget påverkar företagets image. Det visar undersökningen Kontorsbarometern.

Kontorets inredning och läge är två saker som påverkar hur ett företag eller en organisation uppfattas. Det anser 72 procent av tillfrågade kontorsanställda i Vasakronans undersökning Kontorsbarometer.

[ Annons ]

Undersökningen visar också att kontorets utformning spelar roll vid valet av arbetsplats. 34 procent anser att kontorets utseende och utformning påverkade deras val av arbetsplats. I åldersgruppen 18–30 år är det hela 42 procent som svarar att kontorsutformningen spelade roll i valet av deras nuvarande arbetsplats.
– Unga lockas ännu mer av en schysst kontorsutformning. Det kan vara bra att tänka på för att rekrytera och behålla unga talanger. Vi ser att yngre medarbetare har andra preferenser än äldre. De yngre värderar inredningen högre, och även att det finns speciella rum eller platser för olika aktiviteter, till exempel mötesrum med olika utformning eller spelrum, säger Peter Östman, kommunikationschef på Vasakronan.

38 procent anser att deras nuvarande kontorslokaler påverkar företagets eller organisationens image positivt. 17 procent upplever att deras lokaler påverkar imagen negativt.

Det som kontorsanställda mest vill ha på arbetsplatsen är träningsmöjligheter och avkoppling. Kvinnor efterfrågar massage och husdjursdagis medan män vill ha spelrum, bubbelpool eller relaxavdelning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]