[ Annons ]

Illustration: Shutterstock
Publicerat 28 oktober, 2021

Innovativ standard sökes

Under hösten har arbetet i Samhällsbyggandets Regelforum dragit igång på allvar. Målet är både standardisering och större möjligheter att tillämpa egna lösningar.

Mårten Lindström, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum, är nöjd med att så många deltog i lanseringsforumet i början av oktober.

– Det är bra för en ny och än så länge okänd organisation. Vi fick med oss en lång lista med frågor och synpunkter som vi nu ska följa upp.

[ Annons ]

Det är ett omfattande arbete som sker parallellt med att Boverket moderniserar och förenklar sina byggregler. Ett projekt som går under namnet Möjligheternas byggregler

– Då behövs det en aktör som tar emot de nya reglerna och ser till att de anpassas. Ansvarsförhållandena är tänkta att förskjutas. Det innebär ett större ansvar, men också större möjligheter att påverka för marknadens aktörer, säger Mårten Lindström.

Det krävs väldigt mycket för att en byggherre ska kunna övertyga byggnadsnämnden.

Vad det handlar om är att Boverket tar fram ett förenklat och konsekvent regelverk, som bygger på funktionskrav. Visserligen bygger regelverket redan idag på funktionskrav. Men till det finns det allmänna råd hur det ska göras.

– Det är goda exempel, men i praktiken tolkar kommunens byggnadsnämnder det som att det inte går att göra på annat sätt, säger Mårten Lindström.

Därför utgör de allmänna råden idag i praktiken ett hinder för innovation.

– Det krävs väldigt mycket för att en byggherre ska kunna övertyga byggnadsnämnden att den egna lösningen är lika bra, säger Mårten Lindström.

Men det handlar såklart inte om att man ska kunna bygga lite hur som helst. I Samhällsbyggandets Regelforum ska man arbeta fram gemensamma principer hur det ska tolka och verifiera boverkets övergripande krav.

– Och vi behöver samlas kring standardisering. Jämför man men telekom så kan ett par aktörer över hela världen enkelt enas om en bra standard, även då det gäller relativt komplicerade saker. I samhällsbyggnadssektorn finns det hundratusentals företag vilket gör det svårare att enas, konstaterar Mårten Lindström.

En viktig uppgift är att hitta lösningar för hur nya metoder, som ännu inte är standardiserade, ska kunna godkännas i hela landet. Mårten Lindström menar att det är viktigt för att skapa incitament till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Samhällsbyggandets Regelforum har initierats av sex branschorganisationer (Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen och Installatörsföretagen) tillsammans med IQ Samhällsbyggnad, Svensk Byggtjänst och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]