Publicerat 19 mars, 2019

Innovation i centrum på Arkitekturgalan

Årets Arkitekturgala pågår just nu på Konserthuset. Under eftermiddagens diskussioner står innovation i centrum.

Årets Arkitekturgala går av stapeln på Konserthuset i Stockholm. Under dagen blandas gästtalare och debatter och ikväll delas bland annat Kaspar Sahlin-priset ut. Insprängt i programmet finns kortare ”brandtal” då inbjudna gäster talar i fem minuter om angelägna ämnen.

[ Annons ]

Ett tema under eftermiddagen är innovation. Bland annat berättar Sanna Hederus och Åsa Kallstenius från Kod Arkitekter, om ”Elastiska Hem – ett framtida boende byggt på delningsekonomi”. Det är ett innovationsprojekt som samlar över 20 samarbetspartners från olika branscher och med olika expertkompetenser. Elastiska Hem stöds av Vinnova och ska till år 2021 resultera i en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Tanken är också att komma fram till tre byggbara prototyper till bostadsbolagen BoKlok, Stena Fastigheter och Telge Bostäder.

Vi behöver tänka elastiskt på bostaden, är budskapet från Kod Arkitekter. Bostaden möter i dag inte livets ändrade behov, utan är för statisk. Social tillit är nyckelordet, men i dag minskar istället kollektiva ytor i bostadshus. ”Vi behöver titta yta och resurser på ett helt annat sätt”, säger Åsa Kallstenius.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]