Foto: Shutterstock
Publicerat 3 maj, 2023

Inkomstskillnaderna ökar över hela landet

En ny sammanställning från SCB visar att andelen invånare som bor i hushåll med låg ekonomisk standard har ökat i tre av fyra kommuner.

Enligt den senaste statistiken, som visar utvecklingen för åren 2015–2021, bor 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard. Det är en ökning med drygt en halv procentenhet sedan 2015. Under samma period ökade andelen med hög ekonomisk standard ungefär lika mycket, från 5,2 till 5,7 procent.

Mönstret syns även på kommunnivå, säger Johan Lindberg, utredare på SCB i en kommentar.

[ Annons ]

– I 216 av landets 290 kommuner ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard mellan 2015 och 2021. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard i 198 kommuner,

Om man bara tittar på förändringar på minst 0,5 procentenheter visar det att andelen personer i hushåll med låg ekonomisk standard ökar i 170 och minskar i 36 av Sveriges kommuner. Samtidigt ökar andelen personer i hushåll med hög ekonomisk standard i 73 kommuner och minskar i 8.

Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst, som har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet. Även här ser utvecklingen olika ut i olika kommuner.

– Generellt växer grupperna med låg ekonomisk standard i en större omfattning än grupperna med hög standard. Allra mest ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard i Hällefors kommun under åren 2015 till 2021, från drygt 19 procent till nästan 26 procent, säger Johan Lindberg.

Statistiken bygger på disponibel inkomst exklusive kapitalvinster från exempelvis bostads- eller aktieförsäljningar. I statistikdatabasen finns motsvarande statistik inklusive kapitalinkomster. Där finns även alla variabler på riks-, läns- och kommunnivå.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]